Domů Osobnosti

Ze starých pohlednic

Významné osobnosti

Historii města tvoří zejména lidé, kteří za sebou zanechávají vždy nějakou stopu. Otvírám tímto úvodníkem velkou kapitolu zabývající se právě lidmi, kteří zanechali v našem městě stopu o něco výraznější, než jiní. Sice zde jistě žilo mnoho tak zvaně bezejmenných lidí, kteří celý život poctivě pracovali a žili příkladným životem, ale dnes již jejich jména upadla v zapomnění. Díky tomu bohužel není možno o těchto lidech cokoli říci, proto zde budou jmenováni ti, kteří se do historie města opravdu zapsali a nikoli jen v přeneseném smyslu slova.

   Počet zobrazených 
Počet Titulek článku
1 Eduard Steffen
2 Heinrich Wedrich
3 František Kožnar
4 Vilhelm Horn
5 J. G. Mikan
6 Franz Schmeykal
7 Franz Hantschel
8 Představitelé města
 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.