Domů
Poštovní kout náměstí Tisk
Středa, 26 Listopad 2008 13:21

Tuto kapitolu jsem nazval poštovní kout, ale správný název by měl být západní část severní strany náměstí. V zamýšleném zorném poli je pět domů, z nichž jasně dominuje budova pošty, v čelní stěně nejmohutnější budova celého náměstí. Ač zde opravdu poštovní úřad sídlí opravdu od dostavby paláce, hlavním účelem stavby nebyla však pošta, jak jsme dnes zvyklí říkat. Budovu si dala postavit Českolipská spořitelna, v originálním názvu Böhm. Leipaer Sparkasse. Samotný obecní peněžní ústav, zřízený rozhodnutím městské rady, byl otevřen 4. února 1862 v přízemních prostorách radnice. Sparkasse Do svého znaku si spořitelna vložila včelu s hesly: Pracuj! Střádej! Rozmnožuj! Přikládám jako ukázku podobu běžně používané vkladní knížky zakládané v roce 1926. Součástí každé strany byl i umělecky vyvedený vodoznak s propletenými písmeny BLS, tedy počátečních písmen názvu ústavu, ten se však na tomto místě velice špatně reprodukuje.

Po několika letech fungování spořitelny v přízemních prostorách radnice je rozhodnuto o postavení vlastního spořitelního domu. Vzniká tak novorenesanční palác dokončený v roce 1883 na místě jednoho jednopatrového domu s typickým českolipským vzezřením. V tomto domě sídlil již od 16. století hostinec U černého orla, Zum schwarzen Adler. Od 1686 do konce 18. století patřil rodině Kellnerových, někdy uváděné jako Köllner. V roce 1862 jezdil také od tohoto hostince dostavník do Litoměřic. V roce 1882 koupila budovu městská spořitelna za 26.000 zlatých a nechala ji zbořit a postavit dodnes dochovaný dům.  Novostavbu navrhl varnsdorfský architekt Gottlob Alber, který ještě o rok později byl autorem návrhu rekonstrukce radnice. Ve štítu byl ohromný nápis Sparkasse a na něm sousoší Industrie a Agrarie. To bylo bohužel pro svůj špatný stav odstraněno již krátce před druhou světovou válkou. Přízemí novostavby obsadil C. & k. poštovní úřad, pro jehož vozy byl uspůsoben vysoký průjezd do dvora. V prvním patře byly úřadovny spořitelny a v nejvyšším patře třípodlažní budovy byly úřední byty. Zvláštností stavby bylo teplovzdušné centrální vytápění.

Unikátní snímek této části náměstí pořízený někdy v letech 1860 - 1883 ještě před započetím stavby spořitelního paláce. Kvalita dochovaného unikátu bohužel odpovídá stáří snímku. Za zapůjčení snímku velice děkuji panu J. Panáčkovi.

SZ roh náměstí asi 1880

Přibližně stejný pohled z roku 1900:

Marktplatz 1900

Stejný pohled na domy kolem pošty 24.2.2008:

Náměstí 2008

Ještě na snímku z roku 1900 obklopují spořitelní budovu z obou stran další hotely. Na snímku vpravo to byl hotel Ross, česky Oř. Nejstarší zpráva z roku 1686 hovoří o hostinci U černého oře, Zum schwarzen Rössel. V roce 1835 je zmiňován jako nejlepší hostinec ve městě, navštěvovaný městskou honorací. Toho roku se zde vyčepovaly 134 sudy piva, nejvíce ve městě. V 80. letech 18. století se zde čepovalo pivo plzeňské a českokamenické. Hotel vlastnil i omnibus, jenž jezdil ke každému vlaku, a měl také zahradní restauraci. Hotel Ross byl zrušen roku 1907 a přízemní prostory upraveny pro obchodní účely. Hostinská koncese byla přenesena na dům čp. 199, kde zahájil provoz Hotel Rathaus, Radnice, ale o něm zase jinde. V domě čp 195 vedle pošty se usídlil Josef Beckert obchodující s hasičskými potřebami, které se zde i vyráběly až do roku 1945. Mimochodem tento klasicistní dům nese z domů více jak jednopatrových na náměstí svou  podobu nejdéle. Získal ji obnovou po ničivém požáru z roku 1820. Hned vedlejší dům je svou podobou hned druhý nejstarší z vícepatrových domů, i když je o něco mladší. Tuto podobu získal přibližně v sedmdesátých letech 19. století. Na první pohled je dům zvláštní nezvyklým dojmem ploché střechy, i když zcela plochá není.

Pohled na spořitelní budovu a okolní domy v roce 1934:

Marktplatz 1934

Budova pošty s okolím 24. 2. 2008:

Náměstí 2008

Na prvním dobovém snímku je ještě vlevo od pošty Hotel Lamm,na dalším již banka. Ale o tomto domu a dalších v tomto rohu náměstí v samostatné kapitole Severozápadní roh náměstí na jiném místě.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2019 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.