Domů
českolipské proměny v obrázcích Tisk
Pondělí, 04 Únor 2008 11:59

znak 1899Vítám Vás na amatérských stránkách amatérského historikozpytce, sběratele pohlednic a amatérského fotografa, publikujícího převážně profesionální snímky použité na pohlednicích našich pradědů a dědů, případně babiček a prababiček. Stránky jsou věnovány především České Lípě, ale méně i Českolipsku obecně. Pro obsáhlost témat je struktura stránek členěna do několika skupin, jak je patrno z postranních sloupců. Vzhled verze 2.1 a forma je již vcelku ustálená, ale obsah by měl přibývat postupně. Stejně jak se tomu děje od 19.4.2007, kdy byla tato doména registrována a stránky o několik málo dnů později zprovozněny. Pokud budete mít jakoukoli připomínku, výtku či budete mít prostě jen potřebu mi cokoli sdělit, slouží k tomuto účelu oddíl „Vzkazy” dostupné také v horní liště. Jsem upřímně rád za každou Vaši poznámku. Lze také využít k osobnějším vzkazům i mého mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .  Zároveň všem návštěvníkům těchto stránek přeji mnoho hodnotných zážitků při objevování místní historie a hluboký kulturní zážitek. A to zejména při pohledu do staré tváře našeho zajímavého města, kterémužto zde nastavuji zrcadlo ve světle dnešních dnů. Tak tedy přeji i ostrý obraz. Lze tyto stránky chápat i jako vybídnutí k procházce městem, nikoli v chvatu běžného dne, ale s pohledem turisty, který je zde prvně. Možná se budete podivovat nad tím, čeho všeho si člověk za mnoho let možná ani nevšiml, či příliš nevnímal. Nuž tedy příjemnou procházku. A proč německý název? Vysvětluji v úvodníku či podtitulem: „České město s německy psanými dějinami”.

Pohostinná Česká Lípa - kniha o 124 stranách se 130 obrázky mapující českolipské hostince do roku 1945 je od konce roku 2011 v prodeji v Městském informačním centru na náměstí čp. 2. Všichni, kteří jsme se na knize podíleli budeme rádi, pokud se Vám bude líbit.

Krátké seznámení a komentář k novinkám:

Čas uzrál, je 26. květba a povedlo se mi dokončit kapitolu výhledů z Holého vrchu. Je to snad pěkná přehlídka toho, co dnes už není vidět a nejen proto, že to odvál čas. Tímto bych chtěl moc poděkovat panu Gerhardu Scheinertovi za nezištné poskytnutí naprosto unikátních záběrů, které se staly základem k této kapitole.

- O druhém květnovém víkendu jsem si nachystal další zcela novou kapitolu Celkové záběry. Je to první ze zcela nových kapitol, které mám připravené. Budou následovat celkové záběry z různých míst a období, ale třeba i kapitola Prtačí louka. Při té příležitosti jsem trochu roztřídil sloupce menu, kde se v levém stále snažím ponechat větší celky a v pravém zůstávají opravdu konkrétní místa. Takže došlo k několika málo přesunumům z leva doprava.

- V neděli 26. dubna jsem doplnil do kapitoly Mariánská - dolní dva páry snímků z křižovatky s ulicí Jiráskovou a něco textu k nim.

- V rámci příprav nových kapitol zabývajících se demolicemi ulice Hrnčířské a Smetanova nábřeží, jsem do kapitoly ulice Hrnčířské doplnil 9. dubna snímky a povídání o zmizelém domu čp. 749, kde býval prastarý hostinec Zum schwarzen Stiefel (U černé boty). Tak nějak podobným stylem připravuji materiál i o ostatních zmizelých domech v ulici, i když možná nebude vždy tak obsáhlý.

- Doplnil jsem v pátek 27. 3. další 4 dobové snímky z ulice Heroutovy, které na spíše rodinných fotografiích dokreslují proměny ulice. Také jsem přidal jeden pár snímků k Richterhofu.

- K 24. březnu jsem přeskupil a doplnil dvě částečně související a navazující kapitoly Loretánská ulička a Ploučnice u stadionu.

- Dne 19. března jsem do kapitoly Dubická ulice doplnil několik snímků Parlamentu a několik faktických údajů zejména k tomuto domu.

 

Pro info: Mapové odkazy u jednotlivých článků jsou optimalizované pro nejjemnější rozlišení na fotomapě. Do otevřeného okna je to však přepnuté na klasickou mapu a s menším rozlišením pro lepší orientaci v prostoru. Celková původní koncepce stránek je stručně shrnuta také v Úvodníku, i když i původní záměry mají svůj vývoj.

 

Výzva: Máte snímky z České Lípy z jakéhokoli období? Třebas i z rodiného alba, kde je alespoň částečně zachycena část města, nebo nějaký detail? Dovoluji si Vás oslovit se žádostí o spolupráci. Pokud někdo vlastníte takové starší fotografie, zejména z doby poválečné a třeba i jen z let osmdesátých, případně jiné zajímavé dokumenty vztahující se k České Lípě a byl by jste ochoten se o tyto materiály podělit s ostatními na těchto stránkách, budu potěšen nabídkou zápůjčky, možností nahlédnutí či jakýmkoli zaslaným naskenovaným snímkem, dokumentem nebo nějakou rozličnou drobností.
Také trošičku tápu jakým materiálem tyto stránky v současnosti doplňovat. Budu strašně rád za vaše návrhy, podněty či nápady.

 

Upoutávky ke knihám s místní tématikou:

Tiskovou novinkou začátku roku 2015 je publikace otce a syna Panáčkových „Historismus a secese v České Lípě” k dostání za 60,- Kč. Jedná se o velice zajímavě pojatý přehled soukromých secesních staveb ve městě a nikoli jen v centru. Samozřejmě mohu jen doporučit. Publikace má stejný formát jako „Kostely v České Lípě” stejné autorské dvojice.

V roce 2014 vyšla poměrně nenápadná kniha od Bruno Schreibera „Život si nikdo nevybere". Kniha je velice zajímavým a poučným vyprávěním autora o svém životě, který počal v roce 1930 v České Lípě, Klášterní ulici 247. Tudíž v prvních kapitolách je několik autentických vzpomínek na předválečnou Českou Lípu, kde měla maminka na náměstí v čp. 200 obchod módním zbožím a tatínek krámek s kuřáckými potřebami. Maminka byla Češka a tatínek Žid, což předurčilo osudy rodiny v jejich době. Opravdu doporučuji k přečtení a nejen kvůli vzpomínkám na tehdejší českolipské reálie běžného života.

V prosinci 2013 vydalo město další publikaci věnující se historii města. Pro letošní rok je to kniha Ladislava Smejkala Co odvál čas se snímky z let 1893 - 1898. Všem velice vřele doporučuji.

V létě 2009 byla dána do prodeje publikace „Drazí rodiče! - pozdravy z České Lípy”. Jedná se o soubor reprodukcí dobových pohlednic posílaných do roku 1943, kde není kladen důraz na zachycení proměny města, ale jedná se zejména o zachycení dobových sdělení pisatelů jednak v reprodukcích, ale také v autentických přepisech. Publikace o 161 stranách je k dostání pouze v antikvariátu paní Čížkové v ulici Paní Zdislavy a ve vrátnici Vlastivědného muzea v téže ulici.

V lednu 2009 byl vydán soubor reprodukcí s výstižným názvem Historické mapy, plány a veduty České Lípy. Výběr sestavil a doplnil komentářem ing. Jaroslav Panáček. Album obsahuje celkem 25 velice kvalitních reprodukcí, které prozradí o historii města mnohé. Opravdu vřele doporučuji k zakoupení u vybraných knihkupců, případně v prodejně Geodézie On Line v Moskevské ulici.Navštivte internetové stránky Vlastivědného spolku Českolipska nově na adrese http://www.vscl.cz/, kde se lze dozvědět nejen základní údaje o spolku, ale také aktuální informace o probíhajících a připravovaných akcích, kterým bohužel mnohdy schází větší propagace. Lze zde najít i informace o posledním vydaném vlastivědném sborníku Bezděz.

 
Copyright © 2015 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.