Domů Svárovský rybníček

Ze starých pohlednic

Svárovský rybníček Tisk
Úterý, 19 Únor 2008 11:59

Svárov, Česká Lípa III - Schwora

Po úředním připojení v roce 1911, původně samostatné obce Svárov, se užívalo označení Česká Lípa III. V mírně zvlněném terénu pod severozápadními svahy vrchu Hůrka se rozkládala zemědělská obec, písemně doložená již v roce 1455. Procházela jí jedna hlavní silnice, dnešní Partyzánská, ze které vycházelo několik krátkých uliček s řídkou zástavbou. Po připojení k České Lípě se ze Svárova stalo oblíbené výletní místo mnoha Českolipanů a místních spolků. Také zde bylo poměrně velké množství rozličných hostinců. S městem byl Svárov, a vlastně dodnes je, spojen třemi komunikacemi, leč tehdy spíše mostem a dvěma lučními cestami. Obec se ale také v této době začala měnit v příměstskou část s nově budovanými rodinnými domky. Jednou z nejvhodnějších lokalit byly volné luční prostory sahající až k Ptačí louce. Zde byl na okraji zástavby obecní rybníček, jenž je dnes připomínán už jen názven ulice U rybníčku, který dostala v roce 1910.

Výstavbou nových domků zde začaly vznikat nové ulice. Od použitého záběru vlevo, to byla ulice Česká, mezi lety 1910—1945 Železniční, podle zrušené trati do Mimoně, která touto ulicí v podstatě probíhala. Dále je to od leva, na záběru za stromy schovaná, ulice Dvořákova. Původně, tedy od roku 1910 nesla název Wagnerova, jako připomínka na zasloužilého občana ještě samostatné obce Svárov. Po hudebním skladateli dostala jméno v roce 1945. Další ulicí v řadě je původně od roku 1910 ulice Žizníkovská, od roku 1912 Mariánská a od roku 1945 Husova. Okolo roku 1990 bylo rozhraní ulic Svárovské a Husovy posunuto až ke křížení s ulicí Partyzánskou, takže tato část je dnes součástí ulice Svárovské, která se tak jmenuje již od roku 1900.

Pohled na městskou část III okolo roku 1916:

Schwora 1916

Pohled ke Svárovu 15.4.2007:

Svárov 2007

V místech bývalého rybníčku stojí dnes budova mateřské školy a v popředí je zcela nová ulice. Vznikla oficiálně roku 1914 a byla pojmenována Ohornova. Anton Ohorn (1846—1910) byl německy píšící básník a spisovatel, který své mládí prožil v České Lípě. V roce 1945 byla ulice přejmenována na Štefánikovu. Bylo tomu tak do května 1961, kdy zde proběhlo slavnostní přejmenování ulice v duchu své doby. K této události je v dobových záznamech uvedeno: „U příležitosti 40. výročí založení komunistické strany uctili českolipští občané památku zakladatele komunistické německé sekce v České Lípě, soudruha Karla Plevy, slavnostním přejmenováním Štefánikovy ulice na Svárově na ulici Karla Plevy. Soudruh K. Pleva založil v roce 1921 komunistickou německou sekci a později prošel stranickými i veřejnými funkcemi. Byl věrným synem komunistické strany a proto hned po okupaci pohraničí projevilo gestapo o něj velký zájem. Byl šest let vězněn v koncentračních táborech a po osvobození se vrátil zpět do ČL. V roce 1946 odchází dobrovolně se skupinou antifašistů do NDR, kde v roce 1949 umírá na následky utrpení v koncentračních táborech. Slavnostního aktu přejmenování ulice dne 9. 5. 1961 se zúčastnila manželka zemřelého M. Plevová z Berlína.”. Po roce 1990 byla ulice přejmenována na ulici Karla Poláčka.

Pohled na samostatnou obec Svárov v roce 1905:

Schwora 1905

Pohled na českolipskou městskou část Svárov 4.4.2009:

Svárov 2009

Svárovský rybníček na snímku J. Schwarze v detailu okolo roku 1920:

Svárovský rybníček asi 1920

V pozadí z leva první dům v ulici Karla Poláčka, objekt provozních dílen, také ČSAO a vpravo sklady u městského nádraží. Snímek patří do kolekce pozůstalosti Julia Schwarze.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.