Domů Svárovská škola

Ze starých pohlednic

Svárovská škola Tisk
Úterý, 19 Únor 2008 11:51

Schworaer schulplatz - Svárovské školní náměstí

Na takovém centrálním svárovském prostranství, dnes již neznatelném, stojí zdejší školní budova. Ani před stavbou velké školní budovy místo nebylo prázdné. Stála zde mimo jiné klasická venkovská škola a na místě dnešní školní jídelny bylo typické hospodářské stavení. Na dobovém pohledu z úpatí Hůrky jsou také ještě zřetelně rozeznatelné dominanty města, jistě právě proto také fotografové tyto záběry pořizovali. Mám na mysli zejména věže Kláštera, Radnice a kostela na Mariánské ulici, které se dnes ztrácejí v okolní zástavbě, ze které naopak dosti výrazně vystupují věžáky na Slovance. Je potěšitelné, že alespoň linie horizontu zůstává nezměněna výdobytky moderních technologií, jako jsou „ekologické” elektrárny. V místech dnešní svárovské zástavby byly před sto lety většinou louky.

Pohled na Svárov okolo roku 1900:

Schwora cca 1900

Pohled na Svárov 17.2.2007:

Svárov 2007

A ještě jednou a v barvě z období po roce 1905:

Svárov 1905

Na místě vesnické školy je v roce 1904 postavena dvoupodlažní budova školy, již spíše městského typu. První zásadní rekonstrukce budovy proběhla v roce 1958, kdy bylo také dostavěno druhé křídlo školní budovy. Další rekonstrukce, včetně dostavby tělocvičny budované zejména rodiči žáků v akci „Z” byla dokončena v roce 1981.

Leipa III, Schworaer Schulplatz na pohlednici odeslané v roce 1916:

Schulplatz 1916

Pohled ku škole na Svárově 1.9.2007:

Svárovská škola 2007

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.