Domů Střelnice

Ze starých pohlednic

Střelnice Tisk
Úterý, 19 Únor 2008 11:40

Gasthaus Schützenhaus - Restaurace Střelnice

Tento hostinec je velice úzce spjat se spolkem českolipských Ostrostřelců. Počátky spolku počínají v květnu 1811, kdy se 16 měšťanů, včele s bývalým poručíkem zeměbrany Franzem Karlem Bredschneiderem, rozhodlo založit českolipský sbor Ostrostřelců (Scharfschützen-korps). Byla uspořádána sbírka k pořízení vybavení, která vynesla 800 zlatých, a tak mohlo k ustavení spolku dojít v srpnu 1813. Počin to byl náramně načasovaný, protože již v srpnu téhož roku bylo městu služeb spolku potřeba.  Při tažení ruské armády z Bitvy národů u Lipska, působili členové spolku jako hlídky a ochránci bezpečnosti měšťanů. Působili také jako ruské spojky a osobní stráž ruského generála, usídleného během tažení v Lípě. Za tyto služby dostal ostrostřelecký sbor od císaře privilegium s právem nosit modrobílou uniformu zdobenou zlatem. Členové sboru také byli po dalších 130 let ozdobou všech slavností pořádaných ve městě. Spolek si rok po svém založení v roce 1814, zřídil daleko  za městem, nedaleko židovského hřbitova a výpadovky k Horní Libchavě, svou střelnici. U střelnice byla už od počátku dřevěná budova, renovovaná v roce 1840. Stavba zůstávala ušetřena pro svou odlehlost i ničivým městským požárům. Odlehlost místa se začala stírat stavbou železnic. Nejdříve tratí České severní dráhy do Rumburku a dále do Saska, později výstavbou konečné stanice tratě do České Kamenice na protějším kopci. Významným pro činnost Ostrostřelců se stalo založení Městského parku. Jejich střelnice byla totiž otevřena směrem do parku a z tohoto důvodu byli Ostrostřelci požádáni o přeložení střelnice. V rámci těchto úprav byla zbořena původní budova u střelnice a postavena budova zcela nová. Se stavebními pracemi se započalo roku 1883 a nová budova Schützenhause byla slavnostně otevřena roku 1885.

Nedaleký Městský park v kombinaci s oběma zastávkami železných drah vytvořily ze zdejšího hostince místo zastávek, ať už korzujících měšťanů či cestujících od vlaku. Zejména v létě bylo posezení pod vzrostlými stromy velmi příjemné a také se začalo v lidové mluvě hostinci přezdívat „Pod kaštany”. Po roce 1900 byl k hostinci přistavěn prostorný sál a později i letní parket s letní restaurací. Letní přístavby vznikly přibližně krátce před první světovou válkou, protože na přiložené dobové fotografii z období okolo roku 1910 letní přístavby ještě nejsou, ale na vojenských pohlednicích z válečného období již ano.

Budova restaurace s přistavěným sálem na pohlednici odeslané v roce 1912:

Gasthaus Schützenhaus 1912

Restaurace Střelnice dne 1.9.2007:

Restaurace Střelnice 2007

Ve spolkovém pavilonu Ostrostřelců bylo za první světové války ubytováno mužstvo druhé setniny náhradního praporu pěšího pluku číslo 18 z Hradce Králové. Vojáci zde zůstali ubytovaní s největší pravděpodobností ještě nějaký čas i po válce, protože mám i fotografii kulometné setniny odeslanou v roce 1919 vojenským inspektorem, jenž objížděl nové posádky nově se tvořící armády samostatného Československa:

Kulometná setnina 1919

Po druhé světové válce působilo v sále třeba i loutkové divadlo, které založili členové SNB, ale i kino, klub mládeže a tělocvična. Prostor před hostincem, kde bývalo také více vzrostlých kaštanů, se také využíval k různým účelům, jako například k výstavám chovatelů drobného zvířectva. Východně od tohoto prostoru probíhá k severu ulice tvořená několika rodinnými domky, která byla roku 1968 pojmenována U střelnice. Název se nabízel díky nedalekému hostinci a tehdy svazarmovské střelnici v prostoru severně od hostince. První dům se zde objevil krátce před válkou, několik dalších po válce, zejména v letech šedesátých, později koncem sedmdesátých a v letech osmdesátých zde přibylo i několik domků nových. Ovšem zásadní změnou byla výstavba sídlišť Sever a Střelnice, která na tuto ulici navazují. Na západní straně terénní vyvýšeniny s hostincem probíhá ulice k Horní Libchavě. Ta byla také roku 1907 pojmenovaná Hornolibchavská a v roce 1945 byl název změněn na Českokamenická. Asi aby bylo nově příchozím obyvatelům města jasno, že i tudy se dá dostat nejen do Horní Libchavy, nýbrž i do České Kamenice. Stejně jako po železnici, která tu měla svůj počátek, ale do dnešních dnů se jako jmenovaná cesta nedochovala.

Restaurace Střelnice přibližně v roce 1970:

Střelnice 1970

Restaurace Střelnice mimo letní sezónu 28. 2. 2015:

Střelnice 2015

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.