Domů Soud

Ze starých pohlednic

Soud Tisk
Úterý, 19 Únor 2008 11:28

K.k. Gerichtsgebäude - budova krajského soudu

Soudní budova, která stojí dodnes, byla zhruba po osmdesát let největší budovou ve městě, až ji mohutností předčila stavba nové nemocniční budovy z počátků osmdesátých let. Také je potřeba si uvědomit, že do komplexu patří i bývalá vězeňská budova, která je zakryta budovou soudní, ale není o mnoho menší. Když to ale vezmu od začátku, je potřeba se vrátit do období okolo roku 1850, kdy Česká Lípa byla 4. srpna 1849 vyhlášena pátým krajským městem v Čechách, dne 15. ledna zahájila svou činnost krajská vláda a následně 27.5. 1850 zahájila svou činnost instituce krajského soudu. Instituce neměla své prostory odpovídající potřebám soudu a tak sídlila ve zrekonstruované kartounce v dnešní Moskevské ulici naproti kostelu, kde je dnes škola. Zde bylo také vězení a porotní zasedání se konaly v sále restaurace U vévody. Situace byla stále méně udržitelné, až po mnoha letech fungování soudu bylo na schůzi městského zastupitelstva 12.6.1891 vybíráno místo ke stavbě budovy krajského soudu. Byly zvoleny 3 varianty. Z těch se zdálo býti nejvhodnější buď místo vpravo od Dolnolibchavské silnice, nebo místo nad ulicí U parku u tělocvičny, kde dnes stojí Průmyslovka. Nakonec bylo vybráno místo, kde původně stával dvorec augustiniánského kláštera s nadačním dvorem pro výchovu chlapců v péči kláštera. Základní kámen stavby byl položen 9. října 1896 a stavba byla uvedena do provozu 12. září 1898 posvěcením kaple v budově věznice. Návrh stavby je dílem vídeňských architektů Moritze a Karla Hinträgerových, podle jejichž plánů stavbu provedla firma Josefa Schneidera z Mimoně, jen kamenické práce dostala na starost firma Stefana Winklera z Rumburku. Celkový náklad na stavbu budovy byl spočítán na 456.000 zlatých. Nad hlavním průčelím budovy je umístěno kamenné sousoší vídeňského sochaře Richarda Kauffungena (*1854  † 1942), který za dílo inkasoval 5.400 zlatých. Tři lidské postavy symbolizují poslání soudů, alegorie Spravedlnosti s mečem a zákoníkem sedí na stolici mezi Viníkem uvrženým do řetězů a Nevinností, jež byla ospravedlněna a ochráněna. Celková rekonstrukce sousoší i celé budovy byla provedena v letech 2002 - 2004.

K.k. Gerichtsgebäude (soudní budova) po dostavbě 1898:

K.k. Gerichtsgebäude 1898

Budova Okresního soudu 22.4.2007:

Okresní soud 2007

Přikládám ještě obdobný záběr z let padesátých:

Budova soudu po roce 1950

Na nejstarším snímku, pořízeném nedlouho po dokončení celého komplexu, je ještě dobře viditelná i budova věznice, ale také dnes již neexistující zeď s bránou mezi oběma budovami. V parkové úpravě vedle celého areálu neschází ani jakási skalka ne nepodobná té, která je dnes dochována v Městském parku. O osudech těchto kamenů mi není nic známo. Také jsem si neodpustil k tradičním pohledům připojit vždy i záběr z mezidobí, který jen dokládá neměnnost stavu budovy, pouze mapuje mírně se měnící okolí a vzrůstající vegetaci. V pohledu od kolejí je v pozadí na záběru z padesátých let viditelná vila na rohu dnešní Arbesovy ulice, která byla zbořena v roce 1982 kvůli stavbě budovy OV KSČ.

K.k. Gerichtsgebäude (soudní budova) po dostavbě 1898:

K.k. Gerichtsgebäude 1898

Okresní soud přibližně v roce 1936:

Soudní budova 1936

Na snímku Miroslava Kleina Okresní soud s trafikou v roce 1965:

Okresní soud 1965

Snímek J. Sršně zachycuje budovu s okolím v roce 1981:

Soud 1981

Budova Okresního soudu 22.4.2007:

Okresní soud 2007

Kromě soudů krajského a okresního sídlil v budovách dlouhá léta i aparát ONV, tedy Okresního národního výboru, posléze Okresního úřadu.

Autoři architektonického návrhu byli otec se synem. Otec Moritz se narodil v západočeských Žinkovách 24.11.1831. Byl absolventem vídeňské Akademie a projektoval obytné i veřejné budovy převážně pro menší města v monarchii, například v Olomouci, v Maršově u Trutnova, ve Vikýřovicích u Šumperka nebo ve Svitavách. Syn Karl se narodil 2. 12. 1859 v Miškolci (Maďarsko) a zemřel 21. 1. 1913 v Griesu u Bolzana v jižním Tyrolsku. Byl taktéž absolventem vídeňské architektonické university a autorem dalších staveb na území bývalého mocnářství.

Mapa - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.