Domů Sokolovna

Ze starých pohlednic

Sokolovna Tisk
Úterý, 19 Únor 2008 11:07

Turnhalle - Sokolovna

V období počátků budování nových školních budov ve městě byla na popud tělocvičného spolku vybudována městská tělocvična. Bylo vybráno místo nedaleko již stojícího Reálného gymnázia, na svahu u Havlíčkovy ulice. Stavba v novorenesenčním slohu byla předána k užívání 24. ledna 1877. Tělocvičnu také využívala nedaleká škola, stejně tak jako později vybudované školy v okolí. Samotná budova je od silnice posunuta nad vyvýšeninu a prostor před vchodem byl parkově upraven, včetně malé aleje stromů. Na okraji silnice byl kovový plot s kamennými sloupky, na kterých byly umístěny lampy, a s brankou. Tento prostor byl z obou stran u ulice uzavřen domy. Na straně ke klášteru zástavba zůstala, ale na druhé straně stál poměrně velký patrový dům, za kterým ústila do Havlíčkovy ulice tehdejší Jahnova ulice, jejíž torzo jest dnešní ulice Pátova.

Takřka novostavba tělocvičny s upraveným předprostorem nejdéle 10. 2. 1899:

Turnhalle 1898

Za první světové války zde byli taktéž ubytovaní vojáci, ale byla zde i vojenská vývařovna. Tím se vysvětluje nálada vojáků na snímku a také se hned pozná, zda jsou po a nebo ještě před jídlem. V té době byl prostor před tělocvičnou dosti podobný dnešnímu. Ostatně i budova po nedávné opravě fasády je téměř v téže podobě jako před více jak sto lety, což je jistě velice potěšitelné. Pouze schází vrchní část štítu budovy. Ale na druhou stranu třeba komín je stále totožný. Po válce znovu začly tělocvičnu využívat školy a také místní Sokolové, po nichž se pojmenování tohoto objektu zachovalo podnes.

Turnhalle s vojáky za 1. světové války v roce 1915:

Turnhalle 1915

Sokolovna dne 22.4.2007:

Sokolovna 2007

Po druhé světové válce přestala tělocvičnu používat koncem padesátých let škola Průmyslová, která si zbudovala tělocvičnu svou, ale i přesto zde bylo vždy velice živo. Postupem času se z objektu stala školní tělocvična školy Pátovy, se kterou byla spojena spojovací chodbou na počátku školního roku 1977. Do té doby se ze školy chodilo do tělocvičny venkem a to dokonce i v zimě. A protože šatny nebyly často vytápěny, znamenalo to absolvovat cestu od vchodu školy do vchodu tělocvičny pouze ve cvičebním úboru. Tedy v bílém tílku a červených trenkách s bílým lampasem. Za zmínku ještě stojí instalace sovětské stíhačky MIG 15 nedaleko vchodu. Vzlétající letadlo na stojanu bývalo častým terčem sněhových kuliček. Po roce 1990 bylo letadlo demontováno a zřejmě skončilo ve šrotu. Následuje dvojice dvojsnímků doplněných za přispění paní Jarošové, děkuji.

Vzlítající MIG-15 u Sokolovny v záběru od školy v Pátově ulici v 70. letech:

MIG-15 v 70 letech

Na zhruba stejných místech dne 27. 3. 2020:

u sokolovny 2020

Vzlétající MIG-15 mezi Průmyslovkou a Sokolovnou z Havlíčkovy ulice:

MIG-15 v 70 letech

Stejný záběr na místa u Sokolovny od Havlíčkovy ulice v roce 2020:

Sokolovna 2020

Tato pocta leteckému inženýrství a nikoli propagační monument již na tomto místě není, zbývají jen vzpomínky. Stroj to byl vskutku výjimečný a dost možná jeden z těch vyrobených v Československu. Pár slov o tomto „pomníku” je v kapitole Průmyslovka, ke které letoun patřil. Jeden snímek je i v kapitole o ulici Havlíčkově.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.