Domů Průmyslovka

Ze starých pohlednic

Průmyslovka Tisk
Pondělí, 18 Únor 2008 14:26

Dívčí národní měšťanská škola - Mädchen- Volks- und Bürgerschule

Dnes Střední průmyslová škola

Koncem 19. století začlo období stavby moderních školních budov ve městě. Po stavbě Reálky, Rolnické školy a Státního gymnázia přišlo na řadu  plánované zkvalitnění zázemí školství základního. V původních plánech bylo postavit na vyvýšené louce nad dnešní Havlíčkovou ulicí jednu reprezentativní budovu společnou pro školu dívčí i chlapeckou. Nakonec ovšem byly postaveny budovy dvě nedaleko od sebe. První byla realizována na původně vybraném místě a byla to stavba dívčí národní a měšťanské školy. Se stavbou bylo započato roku 1894 a v roce 1895 byla novorenesanční budova dokončena. Prvním ředitelem školy se stal hudební skladatel a učitel Franz Mohaupt (1854 - 1916).

Pohled od severu na pohlednici z roku 1900:

Dívčí měšťanka 1900

Střední průmyslová škola 28.4.2007:

Střední průmyslová škola 2007

Přikládám ještě pohled z let sedmdesátých:

Střední průmyslová škola asi 1970

V roce 1905 bylo upraveno prostranství před vchodem do budovy, kdy byl na svahu nad ulicí instalován pomník s bronzovou deskou připomínající Friedricha Ludwiga Jahna (1778 - 1852), který byl pro Němce v podstatě totéž, co pro Čech Tyrš.. Stalo se tak u příležitosti IX. setkání cvičenců. Po F. L. Jahnovi, zakladateli německého vlasteneckého a tělovýchovného hnutí, byla také pojmenována ulice procházející mezi školami, která spojovala dnešní ulice Arbesovu s Havlíčkovou.

Pohlednice vydaná v roce 1905 krátce po odhalení pomníčku:

Jahnstein 1905

Schodiště před školou 22.4.2007:

Průčelí budovy 2007

Detail pomníku F. L. Jahna, snad u příležitosti jeho odhalení v roce 1905:

Jahn 1905

V období první světové války byl v České Lípě umístěn náhradní prapor pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové. Regiment Leopolda Salvatora dorazil 22. dubna 1915 o síle 4500 mužů, převážně Čechů rekrutovaných z oblasi severně od Hradce Králové. Pro čtrnáctitisícové město to znamenalo značný  nárůst obyvatel. Proto byli vojáci ubytováni opravdu kde se dalo. V budově dívčí školy byla umístěna část mužstva druhé setniny, kanceláře a sklady. I tato pohlednice byla odeslána jedním z vojáků, ovšem podle uvedené adresy ubytovaným na jiném místě. V hostinci U Švýcar na Svárově.

Pohled od jihu na pohlednici prošlé poštou v roce 1915:

Dívčí měšťanka 1915

Pohled na budovy školy od jihu 28.4.2007:

Střední průmyslová škola 2007

Snímek Jaroslava Topinky ze 17.11.1979 i se stíhacím letounem MIG-15:

Průmyslovka 1979

Ve vestibulu budovy byly do konce druhé světové války reliéfy slavných pedagogů, převážně německých - až na jednu vyjímku. Tou vyjímkou byl J. A. Komenský, čímž se stal jediným Čechem ztvárněným německými umělci v České Lípě. V poválečné době s reliéfy pedagogů zmizely také hodiny, původně umístěné ve věžičce nad vchodem.

Havlíčkova ulice s Průmyslovkou na konci roku 1974:

Havlíčkova ulice 1974

Dne 1.9.1952 byla v budově otevřena Střední průmyslová škola. Jistý čas zde současně působila také střední škola ekonomická.
Během rekonstrukce z let 1954-57 byla budova přistavěna ve své zadní části, čímž škola získala nové třídy, dílny a tělocvičnu. Z této rekunstrukce také pochází znak technického školství ve fasádě budovy, který konstruovali sami první žáci školy. Naopak z budovy zmizelo mnoho původních ozdobných prvků. Před budovou také v roce 1979 neschází jedno z obvyklých hesel té doby:„Plníme úkoly XV. sjezdu KSČ.”

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.