Domů Pátova - škola

Ze starých pohlednic

Pátova škola Tisk
Pondělí, 18 Únor 2008 13:35

Chlapecká národní měšťanská škola - Knaben-Volks-u. Bürgerschule

Dnešní Základní devítiletá škola Pátova

Po nezdaru s vybudováním společné budovy národní měšťanky pro chlapce i dívky, kdy byla původně plánovaná společná škola otevřena pouze pro dívky (dnes Průmyslovka), přistoupilo město k vybudování nové, moderní školy i pro chlapce. Započato bylo se stavbou v roce 1900 na louce za již několik let stojící sokolovnou. Zároveň v těsné blízkosti školy dívčí, ovšem orientace budovy byla o 90 stupňů pootočena. Severně od průčelí se rozkládá prostor, jenž nebyl nikdy zastavěn. Viz článek Arbesova ulice o prostoru vymezeném oběma školami, Arbesovou ulicí a na severu tratí na Rumburk využitého jako dětský park.

Škola byla stavebně sice dokončena již roku 1900, ale nakonec byla otevřena až 23. září 1901. Na vzhledu školy je poznat jisté ladění vzhledu k nedaleké budově krajského soudu v sousedství, ovšem návrh budovy školy je dílem architekta Karla Roehricha a stavební práce byly svěřeny českolipskému staviteli Kreisslovi. Dnes je budova nádherně opravena, včetně plastiky městského znaku nad vchodem, stav v roce 2007:

znak nad vchodem

Pouze ve štítu budovy zmizel po válce německý nápis s označením školy, což je pochopitelné. Čelní strana se tím o malinko snížila. A růžová barva fasády asi také nebude původní. Podle dobových fotografií a vzpomínek pamětníků měla fasáda vždy nevýrazně okrově-pískovou barvu. Nutno také dodat, že se jednalo o poslední dokončenou stavbu školní budovy v tomto období, tedy zejména z konce 19. století. V té době byly postaveny budovy pro Reálné gymnázium (1871), Zemědělskou školu (1894), Státní gymnázium (1882), Dívčí měšťanka (1895) a nyní i Chlapecká měšťanka. A ve všech těchto školách probíhalo vyučování v němčině. Na ryze českou školu si čeští obyvatelé města museli ještě mnoho let počkat a na postavení školní budovy ještě déle.

Dostavbou školy a vznikem Arbesovy ulice vznikla zároveň i spojovací cesta do ulice Havlíčkovy, vedoucí mezi budovami obou škol. Od roku 1904 nesoucí název Jahnova. Po zakladateli německého turnerského (cvičebného) systému. Od roku 1945 se ulice nazývá Pátova po PhDr. Josefu Pátovi (* 27. 8. 1886 v Němčicích u Litomyšle), který byl univerzitním profesorem lužické srbštiny, sorabista, slavista jehož hlavní úsilí bylo věnováno lužickosrbské literatuře a který často pobýval i v České Lípě. Za druhé světové války byl popraven 24. 6. 1942 nacisty v období tak zvané Heydrichiády, kdy bylo prohřeškem jen Čechem býti.

Budova školy, podle nedokončeného prostranství před školou, zřejmě těsně po dostavbě. Pohlednice je prošlá poštou v roce 1903:

Budova školy 1902

Tentokráte Knaben- Volks- u. Bürgerschule přibližně v roce 1920:

Knaben- Volks- u. Bürgerschule 1920

Základní devítiletá škola v Pátově ulici v roce 1980:

ZDŠ Pátova ulice 1980

Přibližně stejný pohled dne 13.5.2007:

Pátovka 2007

A nejnovější záběr, již bez dubu, pořízený 23. 5. 2016:

Pátovka 2016

Školní budova nebyla spojena se sokolovnou mnoho let, ač žáci tuto tělocvičnu využívali. K definitivnímu propojení budov spojovací chodbou došlo až v roce 1977. Dříve zde existovala po jistý čas její dřevěná předchůdkyně, která však už v šedesátých letech byla natolik zchátralá, že se musela přestat používat. Původní stav je dobře viditelný na následujícím snímku, jenž nejsem schopen přesněji datovat. Pouze s určitostí mohu tvrdit, že je z období před druhou světovou válkou. Ale podle vzrůstu vegetace a lamp u cesty bych to odhadl na období okolo roku 1920, maximálně o pár let později:

Škola asi 1920

Pořízení dnešní podoby budovy jako celku je velice obtížné kvůli vzrostlým stromům. Proto pro úplnost přikládám alespoň fotografii částečně zachycující čelní stranu školy. Přeci jen mám pro tuto školu slabost, protože zde se započala má školní docházka ve třídě v přízemí, na konci chodby v levé části u sokolovny za vlídného dohledu a vedení paní učitelky Součkové. V pravé části přízemí je školní jídelna, kde mi tenkrát vůbec nechutnalo.

Patovka 2007

Chlapecká a dívčí obecná měšťanka krátce po roce 1902:

Chlapecká a dívčí obecná měšťanka 1902

Střední průmyslová škola a Základní škola Pátova 14.3.2009:

SPŠ a ZŠ Pátova 2009

Úplně totožný pohled dnes již pořídit nelze, tedy přesněji řečeno pohled z totožného místa. Důvod je jasný. Na louce, kde se dříve sušívalo seno, dnes rozkládá se ulice Arbesova, kterouž lemuje řada domů přesně v místech, kudy před více jak sto lety fotograf svůj přístroj nasměroval. Naopak již nestojí zeď věznice, z níž je u pravého okraje snímku vidět růžek. To místo je dnes totožné s rohem ulic Pátovy a Arbesovy, vždyť zeď zde byla ještě do let osmdesátých, než se zde začalo stavět sídlo OV KSČ.

Knaben- Volks- u. Bürgerschule v Jahnstraße v roce 1930:

Knaben- Volks- u. Bürgerschule 1930

Základní škola Pátova, kvůli stromům také jen pouze přibližně stejně 14. 3. 2009:

Základní škola Pátova 2009

Mapka - toto místo je zde

 

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.