Ze starých pohlednic

Jezírko v severní části Tisk
Pátek, 15 Únor 2008 12:46

Jezírko v severní části parku

Nedaleko židovského hřbitova byl zřejmě již v roce 1878 zřízen romantický rybníček, či spíše pro vzletnost pojmenování jezírko. Od roku 1895 bylo opatřeno kamenným ostrůvkem s vodotryskem, ale také dřevěným zábradlím a lavičkami v okolí. Také bylo jezírko podstatně větší než dnes a byl v něm dokonce i ostrůvek. Na první sérii fotografií je vodítkem strom s rozdvojeným kmenem na druhém břehu.

Pohled na jezírko na pohlednici vydané v roce 1916:

jezírko 1916

Pohled na jezírko ve třicátých letech 20.století:

jezírko po roce 1930

Pohled na bývalé jezírko 27.5.2007:

jezírko 2007

Jezírko bylo vodou napájeno potůčkem stékajícím po severním okraji parku. Ten pramenil někde ve svahu pod ulicí Mariánskou, pravděpodobně v zahradě jediné zde stojící bytovky. Ještě v letech sedmdesátých v potůčku byla celoročně voda a na jezírku se v zimě bruslilo. Dnes je sice koryto upravené, ale také celoročně vyschlé, stejně jako jezírko. Celkově bylo v těchto místech dříve více vodnato. Vždyť v místech dnešní zavážky mezi sídlištěm, tehdejšími zahrádkami a parkem bývalo podmáčené údolíčko. V místech pod svahem protínal potůček dojezd veřejného sáňkoviště a probořit se zde ledem nebylo opravdu nic příjemného. Strmý průsek mezi stromy je totiž bývalá veřejná sáňkařská dráha. V pohledu do kopce vlevo,je bývalá cesta k zemědělské škole. Později sáňkařská trasa pro odvážné kluky.

Pohled na jezírko od severu na pohlednici prošlé roku 1908:

jezírko 1908

Pohled na bývalé jezírko od severu 27.5.2007:

jezírko 2007

Na této dvojici fotografií si vůbec nejsem jist správností srovnávacího pohledu. Ale prostě jsem zvolil nejpravděpodobnější pohled. Po těch letech se zde opravdu těžko hledá nějaké spolehlivé vodítko…

Jezírko s ostrůvkem a altánkem na něm na pohlednici z roku 1902:

Jezírko 1902

Znovuobnovené jezírko 18. 9. 2010:

Jezírko 2010

Jak vedení města před pár lety slíbilo, byl uskutečněn v roce 2008 záměr revitalizace jezírka. Dnešní stav je opravdu nejlepší, jaký pamatuji. Neskromně doufám, že se totéž povede postupně s celým prostorem městského parku.

Pohled k jezírku z březového háje nad ním na pohlednici L. Kadlece z roku 1915:

Stadtpark 1915

Pohled k jezírku z březového háje nad ním 28. 10. 2010:

Městský park 2010

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.