Domů Písečná

Ze starých pohlednic

Písečná Tisk
Pátek, 15 Duben 2022 18:21

Písečná - Pießnig

Písečná je dnes součástí "velké" České Lípy, i když má dlouhou samostatnou historii. Prvně je ves zmíněna roku 1330 jako součást panství Čeňka ze Sloupu. Zanedlouho již ves připadá buď k Lipskému či Novozámeckému panství. Písečná náležela po roce 1850 jako osada k Dobranovu. Dne 14. listopadu 1868 se stala samostatnou obcí, k níž patřila i osada Špičák. Od 1. ledna 1968 měla Písečná společný Místní národní výbor s obcí Dobranov, od 1. května 1976 byla definitivně sloučena s Dobranovem i s Vlčím Dolem, se kterými připadla od 1. ledna 1981 k České Lípě. Písečná je jednou z obcí, jejíž německý název je zkomoleninou názvu českého.

Rozcestí v Písečné okolo roku 1910:

Pießnig 1910

Rozcestí v Písečné dne 22. 8. 2010:

Písečná 2010

V levé části dobového snímku je kaple sv. Prokopa z roku 1727, která byla v 70. letech 20. století zbořena. Mezi ploty doprava směřuje pěšina do úvozové cesty směrem k Šidlovu. V tom domě byl obchod a za ním ještě v dalším domě Herrmannův hostinec.

Herrmannův hostinec okolo roku 1910:

Pießnig 1910

Oba dobové snímky mi nezištně poskytl pan Vítězslav Derka, za což mu velice děkuji.

Na prvním snímku v pozadí vykukuje tovární komín. Patří k brusírně skla, která bývala pod skalou od roku 1870 na vodní pohon, později parní.

Toto místo je na mapě zde.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.