Domů Eduard Steffen

Ze starých pohlednic

Eduard Steffen Tisk
Pátek, 19 Srpen 2011 20:34

*13.3.1839 — †8.3.1893

Akademický malíř a profesor Eduard Steffen je typickým zástupcem tohoto oddílu nazvaného významné osobnosti českolipské, ač nebyl zdejším rodákem. Narodil se 13. března 1839 ve Vrchlabí v rodině obuvníka. Po studiu na pražské reálce se rozhodl pro malířskou akademii, ale z důvodů finančních se zároveň vydává na dráhu profesorskou. Začátkem roku 1864 se uvolnilo místo na českolipské vyšší reálce, kde uspěl v konkursu a 2. února nastoupil jako profesor kreslení. V České Lípě vydržel až do své smrti 8. března 1893. Svým výtvarným uměním se zařadil mezi významné umělce druhé poloviny 19. století působící v Čechách a svou neutuchající aktivitou se stal i významnou osobou pro vývoj společenského života ve městě a České Lípy samotné. Z dnešního pohledu jako nejvýznamnější aktivitu hodnotíme Steffenovu snahu o vznik městského parku. V roce 1872 společně se stavitelem a radním Ferdinandem Posseltem předkládá návrh na zřízení městského parku v prostoru za Cihlářským rybníčkem u Střelecké ulice, dnes Roháče z Dubé. Důležitým bodem ve vývoji budování parku bylo Steffenem iniciované založení Vysazovacího a okrašlovacího spolku k 23. březnu 1875, kde se stal pokladníkem. Téhož roku se započalo s přeměnou míst na park, který byl v prvotní podobě dokončen roku 1877. Samotnému městském parku se věnuji na jiném místě v několika kapitolách. Eduard Steffen stál i u zrodu Severočeského výletního klubu, jehož název zněl Nördböhmischer Excursions-Club, kde se stal taktéž pokladníkem. Když vyzval Nördböhmischer Excursions-Club k uspořádání sbírky pro stavbu rozhledny na Špičáku, správcem sbírky se snad ani nemohl stát nikdo jiný než pokladník dvou nejaktivnějších spolků v této záležitosti, Eduard Steffen. Kromě práce pokladníka samozřejmě také uplatňoval své výtvarné nadání. Po dostavbě výletního hostince na Holém vrchu Steffen vyzdobil jeho stěny obrazy významných míst z českolipska. Během rekonstrukce Červeného domu v roce 1883 byla pod jeho vedením obnovena sgrafita na této památce. Jeho výtvarná činnost je poměrně různorodá, od oltářních obrazů pro několik kostelů, přes portréty až po krajiny a zachycení mnohým městských zákoutí různými výtvarnými technikami. Eduard Steffen byl členem městského zastupitelstva, Spolku dobrovolných hasičů, Německého školního spolku, čestným členem Spolku válečných veteránů, agentem Uměleckého spolku Čech a v neposlední řadě působil v Německém spolku, který pomáhal chudým žákům a studentům.

Steffen bydlel v rohovém domě naproti dnešní kavárně Union, která tehdy pochopitelně ještě nestála. Dnes naopak nestojí zase dům, kde Steffenova rodina bydlela a který mnozí ještě pamatují jako drogerii. Byl ženatý a měl celkem čtyři děti. Po jeho smrti v nedožitých 54. letech se uskutečnila sbírka pro postavení pomníku v městském parku. K nápadu se připojilo celkem 33 českolipských spolků. Steffenova bronzová busta od vídeňského sochaře Richarda Kauffungena byla slavnostně odhalena 3. června 1894. V roce 1941 byla busta sňata v rámci sběru materiálu pro válečné účely, ale naštěstí byla uchráněna a předána místním muzeu. Busta je nyní vystavena v galerii vlastivědného muzea v České Lípě v klášterní budově jako součást souborné výstavy výtvarného díla tohoto neobyčejného umělce. Výstava potrvá do konce roku 2011 a je na ní představeno 30 olejů a akvarelů, přes 40 kreseb ze sbírek českolipského vlastivědného muzea a vše je doplněno několika díly ze sbírek Krkonošského muzea z Vrchlabí. Jedná se teprve o druhou podobně pojatou výstavu, když první soubornější představení Steffenova díla bylo krátce uskutečněno v českolipském muzeu v říjnu 1934.

K textu byl z velké části využit článek Eduard Steffen - výtvarník a zvelebitel České Lípy publikovaný ke zmiňované výstavě ve vlastivědném sborníku Bezděz 2011. Zde lze také nalézt seznam známých děl Steffenových.

Steffenova busta v městském parku před rokem 1900:

Eduard Steffen

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.