Domů Stará Lípa

Ze starých pohlednic

Stará Lípa Tisk
Pátek, 10 Září 2010 21:30

Alt Leipa - Stará Lípa

Procházky Starou Lípou jsem si promýšlel opravdu velmi dlouho, neboť se dnes jedná spíše o hledání míst, kde ještě před sto lety stávala mohutná roubená stavení. Ta utvářela podobu obce pro naše okolí tak typické. V údolí tekoucí vody podél silnice pod svahem na úzkém prostoru naskládaná stavení v pruhu, za nimiž jsou obhospodařované pozemky. I když Stará Lípa je přeci jen výjimečná svou polohou u Ploučnice, která se zde rozvětvovala na dvě ramena. Bylo tomu tak i přímo na okraji sousedícím dnes bezprostředně s východním cípem města. Na použitém dobovém záběru jsou první tři domy v záběru přes mlýnské rameno opatřené můstkem na ostrov mezi ním a hlavním korytem řeky. Zde na ostrově byla mimo jiné ona proslulá českolipská plovárna.

První domy na západní straně Staré Lípy okolo roku 1900:

Mühlgraben 1900

Západní okraj Staré Lípy dne 3. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

Jak je z této dvojice patrno, opět se nebude jednat o přesně stejné záběry po letech. Vzhledem k proměnám místa to není ani možné. Zde vlastně zmizely všechny tři domy, mlýnské rameno Ploučnice i s můstkem a dopravní prostředky prošly taktéž bouřlivou proměnou. To velké stavení tehdy patřilo hospodáři Wenzelu Langerovi. A v tom malém domku uprostřed záběru bydlel začátkem 20. století topič Heinrich Münzberger, myšleno nejpravděpodobněji topič lokomotivní. Ve třicátých letech dům již obýval dámský krejčí Václav Živný se ženou Johanou. Oba dva jsou zachyceni na snímku z roku 1950-51 před svým domem:

Stará Lípa 1950

Tento snímek, stejně jako pár ostatních mi laskavě poskytl pan Jiří Seliger, za což mu velice děkuji a přikládám následující záběry dokreslující podobu těchto míst. Na dalším snímku jsou vidět pouze střechy oněch domů v pohledu z plovárny přibližně ze třicátých let, kdy byla podoba plovárny poměrně nová po úpravách koryta řeky Ploučnice z roku 1923:

Plovárna 1930

Domek čp. 1, který byl dřevěný a míval zelenou barvu. Zbořen byl kolem roku 1983:

Dům čp. 1

Z tohoto místa se vstupuje dále do Staré Lípy místy, kde jsou domy po obou stranách ulice. Bylo tomu i díky oblouku mlýnského ramena Ploučnice, díky čemuž se našel nevelký prostor na stavbu domů mezi vodou a silnicí. Také zde sídlilo po levé straně před druhou světovou válkou několik drobných živností, mezi něž patřilo zámečnictví Emil Zirkel, kovář a autoopravář Alexander Salomon či prádelna  a mandl Anna Kunert nebo truhlářství Emil Jílek.

Hlavní starolipská silnice okolo roku 1915:

Alt-Leipa 1915

Liberecká ulice na snímku ze 4. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

Hned za těmito místy sahala voda opět až k silnici. Tam někdy okolo roku 1915 (bohužel zatím nevím přesnější určení) došlo k jednomu z velkých požárů, které také znamenaly zánik mnoha typických roubených stavení. Z požáru existuje několik snímků od fotografa Juliuse Schwarze, který fotografoval ve městě kromě mimořádných událostí i méně fotografovaná místa a dnes jsou tak jeho snímky mimořádným studijním materiálem.

Nejznámější ze snímků, kdy požár ještě zdaleka není u konce:

Požár

Stejná místa v přibližně podobném záběru z 3. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

A ještě trochu přesnější zaměření ze 13. 1 2024:

Stará Lípa 2024

Jasným záchytným bodem pro tato místa je odvodňovací žlab v zídce pod dvěma sloupky u sebe na rozhraní pozemků obou domů. Domy jsou zcela jiné, ale podezdívka plotů je původní a ten kamenný žlab tam byl v roce 1915 a je tam i v roce 2024.

Zde je dílo zkázy již dokonáno v celkovém záběru:

Požár

A nezbytné dohašení s dobovou technikou:

Požár

Zde je na místě připomenout, že Stará Lípa měla již koncem 19. století i svůj vlastní sbor dobrovolných hasičů. Na jejich činnost navázal po roce 1945 Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa.

Hned u hasičárny je podstatný bod, kterým je křižovatka, ze které vybíhá do svahu pod Špičák ulice dnes zvaná Pod Špičákem. Jediná výrazná boční ulice ve Staré Lípě bývala původně spojnicí k cestě do Písečné, po které dnes vede cyklostezka. Jen její počátek byl u pivovaru.

Od křižovatky k hostinci okolo roku 1915:

Alt-Leipa 1915

Od křižovatky k hostinci 3. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

Na dohled je jeden ze dvou hostinců, který v obci v první polovině 20. století byl. Hostinec byl postaven v roce 1908, patřil Antonu Herrmannovi a nesl název „Zur guten Quelle”, tedy U dobrého pramene, případně U dobrého zdroje. To už záleží na způsobu překladu, ale obojí je myslím dobře možné.

Anton Herrmann`s Gasthaus Zur guten Quelle okolo roku 1915:

Alt-Leipa 1915

Hostinec ve Staré Lípě od západu 3. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

Jak je vidno ze záběru z druhé strany, za první světové války i zde byli ubytováni vojáci 18. náhradního praporu, konkrétně část první setniny. Po roce 1945 byl hostinec převeden do správy národního podniku Jednota a v roce 1991 zprivatizován. Svou typickou vesnickou atmosféru s dřevěnou podlahou a vysokými kamny na uhlí si lokál zachovával až do devadesátých let. Později prošly interiéry rozsáhlou rekonstrukcí.

Gasthaus „Zur guten Quelle” okolo roku 1915:

Alt-Leipa 1915

Hostinec ve Staré Lípě od východu 3. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

Ve Staré Lípě býval před druhou světovou válkou ještě jeden hostinec a to v čísle popisném 56, provozovaný Wenzelem Kurzem pod názvem „Zum Jägerhäusel” na samotném okraji obce. V překladu snad U hájenky, ale nejsem si jist, neb možností se nabízí několik a dobové vodítko nemám žádné.

V centru Staré Lípy okolo roku 1915:

Alt-Leipa 1915

V centru Staré Lípy dne 3. 9. 2010:

Stará Lípa 2010

V tom prvním pěkném domku bydlívala rodina Kunertova a v tom menším za ním švec Franz Löffler. Jenže to všechno už odnesl čas, stejně jako několik stavení, stejně tak i zvoničku místo které vykukuje v pozadí snímku komín hlavní českolipské kotelny, původně kotelny Dukla z konce 80. let.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.