Domů Vilhelm Horn

Ze starých pohlednic

Vilhelm Horn Tisk
Sobota, 27 Březen 2010 11:37

Vilhelm Horn, *10. dubna 1809 Česká Lípa  †15. října 1891 Česká Lípa

Vilém Horn se narodil 10. dubna 1809 v České Lípě jako syn hodináře Franze Horna. Studoval v letech 1823 až 1825 na českolipském gymnasiu a po té přešel na vídeňskou polytechniku. Zde navštěvoval také přednášky na oddělení architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění, kde roku 1831 získal výroční cenu Akademie. Po studiích vstoupil do státních služeb jako úředník stavebního úřadu. Působil ve Vídni, Insbrucku, Brně, Praze, Plzni a v letech 1850 až 1854 u krajského úřadu v České Lípě. Již od mládí velice zdatně kreslil a maloval. Ve třicátých letech na žádost moravských stavů nakreslil album moravských lidových krojů, což bylo zadavateli věnováno císaři Ferdinandovi V. během návštěvy Brna. Roku 1836 bylo album vydáno i tiskem a dodnes je základem v ikonografii lidového kroje na Moravě v první polovině 19. století (Mährens ausgezeichnete Volkstrachten in 30 colorierten Bildern). Byl také znamenitým portrétistou, což zřejmě přispělo k faktu, že ve 40. letech propadl tehdy novému vynálezu fotografii. V té době působil v Praze, kde si v roce 1841 zřídil fotoatelier na Václavském náměstí v domě U bílého beránka. Později dvakrát změnil místo, ale nejproslulejším se stal luxusní atelier Skleněný salon na Příkopech nedaleko Prašné brány. Zde si otevřel i první obchod s fotografickými potřebami ve střední Evropě.  Nutno upřesnit, že tehdejší technologie nebyla fotografie dnešních dnů, ale její předchůdkyně daguerrotypie. Při ní obvyklým fotografickým postupem vznikne pozitivní obraz na skleněné desce, který se nedá dále množit. V polovině 50. let počal Vilém Horn vydávat čtvrtý fotografický časopis na světě, první ve střední Evropě. Byl psaný německy a nesl název Photographisches Journal s podtitulem Časopis praktických rad, návodů, postupů a novinek z oblasti fotografie. Již pod penzí se roku 1865 vrátil do České Lípy, kde žil v domě čp. 27 v Zádušní ulici, později čp.358, což byl dnes neexistující rohový dům ulic Pod Holým vrchem a Děčínské. I v pokročilém věku stále fotografoval a s humorem prohlašoval, že je nejstarším fotografem na zeměkouli. Zemřel 15. října 1891 a je pohřben na českolipském hřbitově. Ještě po roce 1990 byl hrob stále udržován jeho pravnučkou paní Ondruškovou. Dnes je tento hrob památkově chráněn. Díky své organizátorské činnosti spjaté zejména s vydáváním časopisu se Vilém Horn řadí k průkopníkům fotografie celoevropského významu.

Bez zajímavosti také není fakt, že autorem šesti domů postavených v letech 1902 až 1904 vedle rohového domku Viléma Horna je jeho syn. Dnes jeden dům schází.

V převážné části článku jsem čerpal z podkladů pana Ladislava Smejkala.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.