Domů Dubice

Ze starých pohlednic

Dubice Tisk
Úterý, 20 Říjen 2009 20:06

Klein Eicha - Dubice

O Dubici jsem se pochopitelně zmiňoval krátce již v kapitole Městské části. Tato obec daleko za Českou Lípou byla ve skutečnosti s Lípou velice úzce spjata. Totiž s vybudováním kláštera v České Lípě roku 1627 vyjmul majitel panství Albrecht z Valdštejna obec s poplužním dvorem z panství Novozámeckého a připojil jej k českolipskému augustiniánskému klášteru. Onen poplužní dvůr stával západně nedaleko návsi, na které bývala ještě počátkem 20. století dřevěná kaplička. A ještě kousek dál za návsí, až u Ploučnice, stávala od první poloviny 19. století kartounka, výrazný to zdroj obživy pro místní obyvatelstvo. Dnes je objekt také obecně znám jako pytlovna, což zcela jasně napovídá jaké výrobky se zde vyráběly ještě ve druhé polovině 20. století.

Silnice k České Lípě okolo roku 1910:

Klein Eicha 1910

Silnice k České Lípě 16.8.2009:

Dubice 2009

Dlouhá rovinka k České Lípě je dnes možná ještě opticky delší než dříve. U silnice totiž přibližně do poloviny rovinky stávaly dubické domy, než musely ustoupit rozšiřující se industriální zástavbě, zejména koncem 70. a na počátku 80. let. Zmizela tak například celá ulice domů odbočující z hlavní silnice k jihu, na snímku vpravo nedaleko za domem na pravém okraji. V současnosti přibližně na místě bývalé ulice stojí původně panelárenská ubytovna, dnes hotel. A právě panelárna zasáhla do života obce velice výrazně. Ještě v 60. letech 20. století se jednalo pouze o výrobnu drobného cementářského zboží umístěnou mezi Dubicí a jatkami. Pro výstavbu nových českolipských sídlišť zde byl však vybudován nový provoz Panelárna I. dokončený v roce 1973. A protože tento provoz potřeboval betonářský písek, byly využity ložiska písku ležící západně od obce, kde vznikly místo polí a luk povrchové pískovny. Panelárna byla postupně rozšiřována o další provoz v roce 1977 a nejmodernější část vybudovanou v letech 1978 až 1983. A to už výrazně na úkor mnoha domů obce Dubice. V roce 1989 měla panelárka 450 zaměstnanců. Druhotným produktem bylo vybudování koupaliště z bývalé jámy na těžení písku, které slouží přibližně od roku 1979. I nová dopravní spojnice k Sosnové byla budována zejména pro provoz těžkých nákladních aut odvážející panelové dílce. Silnice vedená okrajem Obecního lesa byla dobudována v roce 1984.

Pohled Dubicí asi v roce 1905:

Klein Eicha 1905

Snímek bez listí od Jana Ševčíka z 28.11.2007:

Dubice 2007

Pohled Dubicí 16.8.2009:

Dubice 2009

Už dávno před budováním koupaliště byla Dubice častým místem k zastavení výletníků nejen z České Lípy. A také proto bylo toto místo jedním z konečných stanic prvních dvou linek městské autobusové dopravy, která zahájila provoz žlutočervenými autobusy 1. září 1961. Silnice tudy procházející byla i beztak poměrně frekventovanou. Cestovali tudy do České Lípy nejen obyvatelé blízkých vesnic Kvítkov nebo Kozly, ale tato cesta byla zejména hojně využívána v důležitém směru do Úštěku a Litoměřic. V obci byly také dva hostince, jeden na jižním okraji návsi, kde později byla postavena budova vedení bytového družstva. Druhý hostinec, typický zájezdní s velkým sálem, stával u hlavní silnice. Tento hostinec, i když v omezené míře, fungoval až do konce 80. let. Nahradila ho v roce 1989 dokončená stavba restaurace Neptun Spotřebního družstva Jednota na břehu nejmladší písečné jámy, lidově zvané dvojka. Stavba byla zahájena v roce 1985 s plánovaným rozpočtem 5,8 mil. Kčs a konečným téměř 10 milionů. Podle původních plánů měly restauraci doplňovat přidružený objekt prodejny Jednoty, ubytovna dočasně pro stavební dělníky, následně rekreační středisko a na břehu objekt se saunou a občerstvením, ale to se již nerealizovalo.

Leubnerova zahradní restaurace okolo roku 1900:

Klein Eicha 1900

Budova bývalé restaurace zcela napravo 16.8.2009:

Dubice 2009

Druhý hostinec na návsi stojí na pohledu od bývalého statku, tedy od západu vpravo s lidmi sedícími před hostincem. Za první republiky byl v majetku Antonie Tröschel. Část dřevěné stavby zcela na levém okraji snímku je dřevěná kaplička. Výřez z pohlednice vydané okolo roku 1910:

Klein Eicha 1910

A výše zmiňovaná kaple na pohlednici z roku 1899:

Klein Eicha 1899

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.