Domů Mlýnská ulice

Ze starých pohlednic

Mlýnská ulice Tisk
Úterý, 14 Červenec 2009 15:15

Mühlgasse - Mlýnská ulice

Tato ulice zřejmě nikdy nebývala výstavným městským bulvárem, a přesto se jednalo o dosti důležitou cestu. Po dlouhá staletí existence mlýna to byla hlavní přístupová cesta k tomuto velice důležitému místu. Cesta odbočovala z hlavní komunikace u Křížové brány, kopírovala s jistým odstupem městské hradby uvnitř opevnění a ústila na prostranství před Větším mlýnem. Mlýn je doložen již k roku 1391 a lze předpokládat, že v této době existovala i tato spojovací cesta k městské bráně. I přesto však je ulice pod názvem Mühl gassel písemně doložena až roku 1649. A její jméno je v podstatě neměnné po staletí.

Střed Mlýnské ulice k Moskevské v roce 1985:

Mlýnská 1985

Střed Mlýnské ulice k Moskevské 1.5.2009:

Mlýnská 2009

Na těchto záběrech pravá strana ulice nebyla nikdy zastavěna souvislou řadou domů, jak je tomu naopak na straně levé. Ale úplně bez domů také nebyla. Mám k dispozici opět pouze záběry pořízené krátce před demolicemi zahájenými v roce 1985, které se dotkly této ulice z části. Ale na stavu domů je to také dosti znát. I když tato místa bývala už před stoletím místem obývaným převážně sociálně slabšími vrstvami s odpovídajícím vzhledem prostředí.

Pohled do Mlýnské ulice od mlýna před demolicemi v roce 1985:

Mlýnská 1985

Pohled do Mlýnské ulice od jihu dne 30.6.2009:

Mlýnská 2009

Dům napravo vymezoval roh Mlýnské ulice a býval ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století sídlem obchodníka s obilím Alfreda Schneidera. Opravdu vedle mlýna výhodné místo. Ulička odbočující ještě více doprava je spojnicí do ulice U synagogy (viz stejnojmenná kapitola, kde je záběr opačným směrem). Kromě tohoto obchodníka lze v ulici najít už jen pár drobných živnostníků, jako byl švec, krejčí či povoznictví a obchod uhlím Josef Johrle. Tehdy takové povoznictví znamenalo mít jednoho koně či kobylku, maximálně dvě, se kterými se na zakázku rozváželo zboží, či uhlí na smlouvu. V ulici se spíše než podnikalo, tehdy hlavně bydlelo. Přeci jen to nebyla doba, jako dnes, kdy se bydlí na periferiích či někde za městem. Tehdy centra měst nesloužila pouze k podnikání, ale hlavně k bydlení a k žití všeobecně. I tento život zdejší městské chudiny byl na několika málo záběrech zachycen, ale jednak se těžko přesně identifikují místa pořízená na dvorcích domů a bohužel tyto záběry ani nemám k dispozici.

Pohled Mlýnskou ulicí k mlýnu v roce 1985:

Mlýnská 1985

Pohled Mlýnskou ulicí k jihu 1.5.2009:

Mlýnská 2009

Na starším snímku je ještě vidět výhledem z ulice rozložitá budova původního Většího mlýna, ke kterému se touto ulicí přicházelo, případně přijíždělo. Ale mlýn si nechám na samostatnou kapitolu.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.