Domů Zámecká ulice

Ze starých pohlednic

Zámecká ulice Tisk
Úterý, 28 Duben 2009 21:29

Schloßgasse - Zámecká ulice

Zámecká ulice je další z ulic původního vnitřního města a dokonce taková, která si dosti věrně zachovala zbytky své atmosféry minimálně konce 19. století. Je sice téměř rovná, ale přeci jen jí nechybí alespoň mírný ohyb, jak je pro naše město typické. Byla to ulice poměrně důležitá, ale také nepatřila k těm hlavním komunikacím ve městě. Poprvé se v dochovaných písemnostech lze setkat s pojmenováním Schloss gasse již v roce 1579 a dodnes se název po staletí nijak neměnil. Jak je z názvu patrno, ulice vedla k zámku, kterému se dnes neřekne jinak než hrad, který opravdu původně hradem byl. Ovšem od 16. století byl hrad již kompletně přeměněn na šlechtické sídlo zámeckého typu, tedy zámek a tak se mu také říkalo zcela běžně. Každý kdo pamatuje ještě stojící objekt, nebo jej zná z dochovaných fotografií, například zde kapitola Hrad, mi dá jistě za pravdu, že místního pojmenování neznalý člověk by spíše komplex staveb pojmenoval zámkem. Tak tedy ulice nesla jméno Zámecká, protože byla hlavní spojnicí mezi středem města a zámkem. V tom spočívala ona důležitost této ulice. Stejně tak byla tato ulice součástí průjezdní trasy městem ještě před vybudováním přeložky silnice 262 v západo–východním směru z roku 1968 kolem Ploučnice. To byla spojnicí mezi Berkovou a Moskevskou ulicí. K Zámecké ulici patřívalo i pokračování za Mlýnským náhonem, který byl přemostěn u Richterhofu a ulice pokračovala dále kolem Červeného domu až mezi Benar a Narex. Samozřejmě nikoli jako souvislá zástavba, ale jako většinou samostatné hospodářské a průmyslové objekty. Pochopitelně ještě v době, kdy neexistoval násep průjezdní komunikace na Nový Bor, tedy před rokem 1972.

Schloßgasse z jihu na snímku z roku 1925:

Schloßgasse 1925
Snímek zapůjčil Jaroslav Panáček.

Zámecká ulice 14.3.2009:

Zámecká 2009

Z přiložených snímků je patrno, že se vzhled ulice nijak radikálně nezměnil. Alespoň na první pohled. Ale také nescházelo mnoho a vše mohlo býti úplně jinak. Těsně před rokem 1990 se počítalo v nadcházejícím období přistoupit k dalším demolicím, konkrétně v této ulici, což by umožnilo zpřístupnění zadních traktů obchodů v dnešní ulici Jindřicha z Lipé. Efektem celé akce měla být lepší dopravní obslužnost, čili snadnější zásobování obchodů na hlavní třídě. Naštěstí k tomuto kroku již nedošlo a ulice si tak zachovala svou podobu. Jen se pochopitelně změnila skladba obchodů od doby pořízení prvního snímku. Na levé straně, za přeci jen trochu pozměněnou částí rozlehlého Kounického domu čp. 100, známého také jako Svazarm, bychom v období první republiky hned v dalším domě číslo popisné 65 nalezli zámečnictví Eduard Jahnel. A v dalším domě zase pekařství Adolf Hausenblas, dále povoznictví a spedice Emil Göbel, v domě s typickým vývěsním štítem s botou ševce Erharda Menzela a tak dále. Na pravé straně v rohovém domě čp. 29, který administrativně patřil do Wassergasse, tedy Vodní ulice, dnešní Erbenovy, v té době bydlel a měl svůj obchod další pekař Josef Kunert. Ve druhém domě v řadě, čísle popisném 55, sídlil koloniál Antona Wiednera. V ulici se dále nacházely živnosti běžně se vyskytující jako i jinde ve městě, vyjímkou snad byla kancelář v domě 43, domě posledním na pravé straně. Zde byla kancelář Československé třídní loterie provozovaná Alfredem Antoschem. V říjnu 1945 dostává do národní správy kancelář zmocněnec Čsl. státní loterie pro Českou Lípu Josef Prkno. Tehdy se také již projevuje naplno pokles strategické polohy ulice. Správce kanceláře žádá MNV v roce 1946 o povolení k přesídlení obchodní místnosti, neb „stávající prostor je s nevyhovující výkladní skříňkou a v zastrčené ulici”. Žádosti bylo vyhověno. Pro úplnost dodávám, že obchodní místnost byla přemístěna do Moskevské ulice číslo popisné 9. Zdejší obchodní místnost v domě číslo popisném 43 se vchodem ze Zámecké ulice o rozměrech 3,75x4,80 metru byla definitivně zrušena výměrem z roku 1951, kdy tam zbyla již jen ohnivzdorná pokladna.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.