Domů Náměstí T. G. M. Poštovní kout

Ze starých pohlednic

Poštovní kout náměstí Tisk
Středa, 26 Listopad 2008 13:21

Tuto kapitolu jsem nazval poštovní kout, ale správný název by měl být západní část severní strany náměstí. V zamýšleném zorném poli je pět domů, z nichž jasně dominuje budova pošty, v čelní stěně nejmohutnější budova celého náměstí. Ač zde opravdu poštovní úřad sídlí opravdu od dostavby paláce, hlavním účelem stavby nebyla však pošta, jak jsme dnes zvyklí říkat. Budovu si dala postavit Českolipská spořitelna, v originálním názvu Böhm. Leipaer Sparkasse. Samotný obecní peněžní ústav, zřízený rozhodnutím městské rady, byl otevřen 4. února 1862 v přízemních prostorách radnice. Sparkasse Do svého znaku si spořitelna vložila včelu s hesly: Pracuj! Střádej! Rozmnožuj! Přikládám jako ukázku podobu běžně používané vkladní knížky zakládané v roce 1926. Součástí každé strany byl i umělecky vyvedený vodoznak s propletenými písmeny BLS, tedy počátečních písmen názvu ústavu, ten se však na tomto místě velice špatně reprodukuje.

Po několika letech fungování spořitelny v přízemních prostorách radnice je rozhodnuto o postavení vlastního spořitelního domu. Vzniká tak novorenesanční palác dokončený v roce 1883 na místě jednoho jednopatrového domu s typickým českolipským vzezřením. V tomto domě sídlil již od 16. století hostinec U černého orla, Zum schwarzen Adler. Od 1686 do konce 18. století patřil rodině Kellnerových, někdy uváděné jako Köllner. V roce 1862 jezdil také od tohoto hostince dostavník do Litoměřic. V roce 1882 koupila budovu městská spořitelna za 26.000 zlatých a nechala ji zbořit a postavit dodnes dochovaný dům.  Novostavbu navrhl varnsdorfský architekt Gottlob Alber, který ještě o rok později byl autorem návrhu rekonstrukce radnice. Ve štítu byl ohromný nápis Sparkasse a na něm sousoší Industrie a Agrarie. To bylo bohužel pro svůj špatný stav odstraněno již krátce před druhou světovou válkou. Přízemí novostavby obsadil C. & k. poštovní úřad, pro jehož vozy byl uspůsoben vysoký průjezd do dvora. V prvním patře byly úřadovny spořitelny a v nejvyšším patře třípodlažní budovy byly úřední byty. Zvláštností stavby bylo teplovzdušné centrální vytápění.

Unikátní snímek této části náměstí pořízený někdy v letech 1860 - 1883 ještě před započetím stavby spořitelního paláce. Kvalita dochovaného unikátu bohužel odpovídá stáří snímku. Za zapůjčení snímku velice děkuji panu J. Panáčkovi.

SZ roh náměstí asi 1880

Přibližně stejný pohled z roku 1900:

Marktplatz 1900

Stejný pohled na domy kolem pošty 24.2.2008:

Náměstí 2008

Ještě na snímku z roku 1900 obklopují spořitelní budovu z obou stran další hotely. Na snímku vpravo to byl hotel Ross, česky Oř. Nejstarší zpráva z roku 1686 hovoří o hostinci U černého oře, Zum schwarzen Rössel. V roce 1835 je zmiňován jako nejlepší hostinec ve městě, navštěvovaný městskou honorací. Toho roku se zde vyčepovaly 134 sudy piva, nejvíce ve městě. V 80. letech 18. století se zde čepovalo pivo plzeňské a českokamenické. Hotel vlastnil i omnibus, jenž jezdil ke každému vlaku, a měl také zahradní restauraci. Hotel Ross byl zrušen roku 1907 a přízemní prostory upraveny pro obchodní účely. Hostinská koncese byla přenesena na dům čp. 199, kde zahájil provoz Hotel Rathaus, Radnice, ale o něm zase jinde. V domě čp 195 vedle pošty se usídlil Josef Beckert obchodující s hasičskými potřebami, které se zde i vyráběly až do roku 1945. Mimochodem tento klasicistní dům nese z domů více jak jednopatrových na náměstí svou  podobu nejdéle. Získal ji obnovou po ničivém požáru z roku 1820. Hned vedlejší dům je svou podobou hned druhý nejstarší z vícepatrových domů, i když je o něco mladší. Tuto podobu získal přibližně v sedmdesátých letech 19. století. Na první pohled je dům zvláštní nezvyklým dojmem ploché střechy, i když zcela plochá není.

Pohled na spořitelní budovu a okolní domy v roce 1934:

Marktplatz 1934

Budova pošty s okolím 24. 2. 2008:

Náměstí 2008

Na prvním dobovém snímku je ještě vlevo od pošty Hotel Lamm,na dalším již banka. Ale o tomto domu a dalších v tomto rohu náměstí v samostatné kapitole Severozápadní roh náměstí na jiném místě.

Mapka - toto místo je zde

Budova jako taková prošla za svou existenci několika rekonstrukcemi a úpravami, které se odrazily na jejím vzhledu. Jako první snímek ke sledování změn vzhledu použiji detailní záběr z roku 1910 uveřejněný v proslulé Hanschelově vlativědě českolipského okresu - Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa.

Čelní pohled na budovu spořitelny a pošty v roce 1910 a za dalších 110 let 12.3.2020:

Sparcassa 1910 Pošta 2020

Snímek z roku 1910 zachycuje budovu s největší pravděpodobností se vší původní výzdobou fasády. První, co z ní zmizelo byly sošky andělů ležících na stříšce tympanonu ve středu budovy. Taktéž se mírně změnil nápis ve štítu ze Sparcassa na Sparkasse.

Kolorovaný snímek konce 19 stoleté z roku 1899 a rok 1936:

Sparcassa 1899 Sparkasse 1936

A ještě jednou v širších vztazích v roce 1905. Zcela vlevo novostavba domu čp. 172. Růžová fasáda vedlejšího domu pošty možná zaujme, ale na začátku 90. let 20. století byla fasáda podobná a přeci jen sytější. Většinu času tomu bylo ale jinak, jak bude vidět dále.

Budova městské spořitelny s okolními domy v roce 1905:

Sparcassa 1905

Budova Městské spořitelny a pošty v roce 1937:

Sparkasse 1937

Budova České pošty 12. 3. 2020:

Pošta 2020

Na konci let třicátých však doznala fasáda budovy při její rekonstrukci asi největších změn. Do toho vpadl počátek okupace ČSR a odtržením pohraničí se Česká Lípa ocitla ve Třetí říši, což se projevilo i pozdravem ve štítu budovy:

Heil AD

Nápis Sparkasse se tak přesunul do středu budovy na místo ozdobného tympanonu, kde kdysi bývali i andělé, Nejviditelnější změnou bylo snesení sousoší se znakem Městské spořitelny ze štítu budovy.

Budova Městské spořitelny v období Sudet, v roce 1940:

Sparkasse 1940

Srovnání se současností 12. 3. 2020:

Pošta 2020

Od roku 1940 se podoba fasády tohoto paláce původně Městské spořitelny až tolik nezměnila, pokud pomineme cedule označující název ústavu a jeho příslušnost ke státotvornému celku. Nejnápadnější je snad absence ozdobných prvků nad okny zvýšeného přízemí, kdy kazetky s květem uvnitř již nejsou po celé délce, ale jen v jednom exempláři vždy na kraji tohoto dnes hladkého pásu. Pojďme si však ještě projít barevné variace většinou pískové barvy fasády v různých fázích zašlosti.

Část náměstí s poštou v roce 1967:

Pošta 1967

Část náměstí s poštou na konci 70. let (omluvte kvalitu, výřez pohlednice):

Pošta 1975

Část náměstí s poštou v první polovině 80. let (omluvte kvalitu, výřez pohlednice) :

Pošta 1985

Nejen radnice, ale i tato druhá největší budova náměstí měla své modré období, jak dokládá snímek z tehdy ještě nerekonstruovaného náměstí, tedy před rokem 1994:

Pošta 1992

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.