Domů Dolnolibchavská škola

Ze starých pohlednic

Dolnolibchavská škola Tisk
Čtvrtek, 18 Září 2008 09:48

Volksschule, obecná škola v Dolní Libchavě

I Dolní Libchava, tehdy samostatná obec, měla svou školu. Před sto lety i přes fakt, že se jednalo pouze o dvoutřídku, s poměrně výstavnou budovou. Škola je zde doložena písemně již v roce 1670, kdy obec patřila k panství Hornolibchavskému v držení řádu Maltézských rytířů. Dnešní školní budova začala svému účelu sloužit po roce 1848, kdy byla dokončena dvouletá přestavba původního domu, který na tomto místě stával. Současnou podobu dostala škola však až při přestavbě v roce 1909. Tehdy navštěvovalo školu 160 dětí, kterým bylo potřeba zajistit dostatečný prostor pro výuku. Později byla školní budova doplněna ještě o věžičku s hodinami, jak bývávalo u obdobných staveb typické.

Ovšem jak jsem se dozvěděl ze vzpomínek starousedlíků, jejichž kořeny jsou v Dolní Libchavě zapuštěny i v letech na počátků 20. století, stavba měla být původně kostelíkem. Místní snad i přispěli různými částkami a církevní kruhy byly hlavním zdrojem financí. Nakonec tedy dostalo přednost vzdělání mladých. K dovybudování věžičky bylo přistoupeno snad až na popud obyvatel, jako malá náhrada za nepostavený kostelík. Tato školní zvonička pak nahrazovala zvonici kostelní svým pravidelným vyzváněním.

Volksschule, obecná škola v Dolní Libchavě okolo roku 1910:

Volksschule 1910

Školní budova v Dolní Libchavě dne 6.10.2007:

Dolnolibchavská škola 2007

Před druhou světovou válkou zde byl řídícím učitelem Franz Hitschfeld, který zde měl k ruce ještě učitele Wilhelma Glöcknera a učitelku praktické výchovy Franzisku Krause. Po válce bylo vše jinak a budovu bylo také potřeba opravit. Stalo se tak bezprostředně po válce v roce 1945 a tak mohla být škola otevřena již 10. září i s novým vybavením jako škola trojtřídní obecná. Dnes v budově působí škola mateřská.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.