Domů Mlýnský náhon

Ze starých pohlednic

Mlýnský náhon Tisk
Pondělí, 11 Srpen 2008 11:58

Mühlgraben - Mlýnská strouha

Tentokráte jsem se vydal s fotoaparátem na samotný počátek části řeky, který si člověk počal upravovat ke svým potřebám, v místech kudy Ploučnice vstupuje do města. Toto místo se nachází pochopitelně mimo centrum, v části zvané po staletí Stará Lípa. Až potud je proud řeky více či méně v netknutém přírodním korytu. Ovšem kdysi dávno kdosi právě toto místo na Ploučnici zvolil jako nejvhodnější k přehrazení řeky a vybudování mlýnského náhonu. Stejně tak je dobře možné, že větvení řeky zde bylo přirozeným jevem vytvořeným přírodou a lidští hospodáři si tok vody jen trochu poupravili. Vzhledem k bývalé existenci více ramen Ploučnice v prostoru dnešního města dále po proudu bych se spíše osobně přiklonil k druhé variantě.

Alt-Leipa, Rauschwehr na pohlednici odeslané v roce 1899:

Alt Leipa 1899

Stejná místa dne 11.2.2008:

Ploučnice u Staré Lípy 2008

Kdo nezná tato místa zcela důvěrně, jistě se nedokáže zorientovat i přesto, že jsem vyrazil fotit ještě před vypučením listoví. Proto připojuji odkaz na mapku, tedy toto místo je zde. Tady se tedy dělila řeka po mnoho let na „Větší” a „Menší” vodu a nebo také srozumitelněji na hlavní a vedlejší tok, který lze také nazývat mlýnským náhonem. Názvů se vyskytovalo opravdu hodně. Velká voda, tedy jižnější tok, dnes zhruba odpovídající současnému korytu Ploučnice, pokračoval dále k nedaleké plovárně. Severní trasa vody pokračovala k městu svým mlýnským náhonem. A mezi těmito rameny bylo i několik spojovacích kanálů.

Mühlgraben v roce 1906:

Mühlgraben 1906

Stejná místa dne 26.4.2008:

Stará Lípa 2008

Myslím si, že ani zde se většina lidí nezorientuje zcela přesně. Trochu napovím, že se jedná o budovy na první pohlednici přesně za jezem v pozadí. Dnes je zde po Mlýnské strouze jen minimum stop a místo vody jsou dnes zahrady vedle stojících domů. Snad nejznatelnější upomínkou na vodní koryto jsou stromy, které kdysi rostly podél břehu. Obě koryta zde vytvářela ostrov, na kterém bývalo za těmito domy zahradnictví. K tomu se chodilo po lávce přes menší vodu. Zahradnictví fungovalo přibližně do 60. let 20. století, kdy bylo zrušeno a v rámci centralizace podnikání a část vybavení byla přenesena do zahradnictví v Děčínské ulici u trati. Zeleninu a květiny tak z části nahradilo parkoviště pod nemocnicí, které zasahuje částečně tato zmiňovaná místa.

Pro upřesnění míst, o kterých je řeč, jsem vybral ještě jednu dvojici snímků. Tato místa by měla být myslím poměrně dobře identifikovatelná. Domy stávající kdysi nad Mlýnskou strouhou mají ze své druhé strany ulici. Na tomto snímku jsou vlevo schované za stromy.

Pohled Starou Lípou v roce 1918:

Alt Leipa 1918

Pohled Starou Lípou dne 26.4.2008:

Stará Lípa 2008

V řadě domů nad silnicí vpravo je vidět, že zde bývalo více stavení. Zejména zde byly velké roubené domy, typické zemědělské usedlosti. Typické nejen pro Starou Lípu, ale třeba i pro Svárov, typické ale také i pro domy stojící za okrajem města Lípy České, stejně jako pro celý náš kraj. Několik z těchto domů bylo zachyceno i na pohlednicích a je jim také věnována samostatná kapitola. V těch starých domcích sídlili drobní živnostníci ať už ve svém, či pronajatém prostoru. Konkrétně zde to byli v těch několika domcích truhlář, mandl i kovář a autoopravář.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.