Domů Vězeňská ulička

Ze starých pohlednic

Vězeňská ulička Tisk
Pondělí, 26 Květen 2008 13:04

Stockhausgasse - Vězeňská ulička

Tato krátká a úzká ulička má nepochybně jednu jasně dominující budovu, která je motivem k pojmenování tohoto místa. Také odsud neexistuje mnoho snímků a ještě méně pohlednic. Osobně jsem viděl pouze dvě různá provedení z různých let, ale vždy s použitím pouze tohoto jednoho snímku. Pohlednice je z roku 1909, ale snímek pochází minimálně z počátku století. Při soudobém nafocení srovnávacího záběru jsem měl značné problémy s přesným trefením záběru. Bohužel se zde ukázala značná rozdílnost použité optiky ve fotoaparátech z počátků posledních dvou století. I proto se mi nepodařilo posadit nový záběr do podivně proporcionálně vyvedeného snímku z doby před sto lety. Mimo to je ale už na první pohled patrno několik změn i na tomto malém prostoru. Na pravé straně již není žádný dům, ale pouze jen zeď. Také bych řekl, že ulička je o něco širší a zřejmě to nebude jen optický klam. Ulička končí nikoli křížením s ulicí Mariánskou, ale domem ve zmíněné ulici stojícím. V domě je průchod, před sto lety opatřen částečnou vyzdívkou a dveřmi.

Stockhausgasse, Vězeňská ulička na počátku 20. Století a 24. 4. 2008:

Stockhausgasse po roce 1900  Vězeňská ulička 2008

Jak je patrno, dosti se také změnil stav zdejší dominantní historické budovy. Přesnější určení stáří budovy není známo, ale předpokládá se, že se jedná v jádru o stavbu středověkou. Město Česká Lípa měla s největší pravděpodobností svou šatlavu již po udělení městských práv, ale její umístění nebylo v této budově. Na stáří šatlavy ukazuje zpráva, dnes bohužel písemně přímo nepodložena, že prvním vězněm byl jistý Kratzhammer, který má svůj zápis v purkmistrovských rejstřících z 2. června 1638. Proto se ulici také mezi lidmi později říkalo Kratzhammergasse, i když v oficiálních listinách takto ulice není uváděna. Existenci vězení, tedy přesně Fron Veste, dokládá až zápis z roku 1785. Následně se pro uličku již napříště používá pojmenování Stockhausgasse, tedy Vězeňská ulice. Budova je přistavěna k vnitřní straně městské hradby, která je v těchto místech široká 2,5 metru a tvoří zadní část stavby. Na mapách se poprvé objevuje věznice v roce 1844, ale její stáří je s jistotou větší. Dnes je budova staré šatlavy ve zuboženém stavu, ale dobrou zprávou je informace z počátku roku 2008, která hovoří o připravované rekonstrukci objektu, kam by měla být umístěna archeologická expozice muzea.

Samotná ulička končila na své západní straně u Mikulášského kostela, ke kterému přiléhal rynek později zastavěný, kde se konaly pravidelné Mikulášské trhy. Jedná se také o jednu z uliček kopírující vnitřní linii městského opevnění s okny v severní stěně vedoucí nad hradební příkop. Dá se tak předpokládat, že je ulička stará stejně jako město samo.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.