Domů Zemědělská škola

Ze starých pohlednic

Zemědělská škola Tisk
Čtvrtek, 21 Únor 2008 14:58

Střední odborná škola - Ackerbauschule.

Zemědělská, rolnická či hospodářská škola jako instituce začala ve městě působit již 19.10.1879. Bylo tak určeno rozhodnutím Zemského sněmu z 15.10.1878 o přeložení první zemědělské školy v Čechách z Libverdy u Děčína, založené roku 1850. Tehdy škola působila v  bývalé kartounce zvané Růžový dvůr. Což je od roku 1988 zbořený komplex budov stojící na prostranství v místech přibližně vymezeným  dnes Spořitelnou, sportovní halou, budovou bytového družstva a ČSOB.

Stavba nové budovy pro školu byla zahájena v roce 1893 a roku 1894 byla budova školy předána k užívání. Nad vchodem vlastní budovy byl umístěn nápis “Zemědělství je základem veškeré lidské kultury”. Samozřejmě v němčině. Stavba byla umístěna na jižním svahu daleko za městem poblíž žitavské “výpadovky”. Cesta se oddělovala od Mariánské ulice nad kostelem stejně jako dnes. Její původní trasa je stále velice dobře zřetelná i v dalším pokračováním až k úpatí Špičáku ač je dnes několikrát přerušena novější výstavbou. Ulice byla do roku 1879 nazývána Ke Špičáku, po té Pod Špičákem a od roku 1945 je to ulice Lužická. Pouze její jižní část je dnes samostatnou ulicí U Spojů.

Budova školy na pohlednici prošlé roku 1911:

Ackerbauschule 1911

Budova Střední odborné školy 22.4.2007:

Odborná škola 2007

Ke škole původně náležely i hospodářské budovy s pozemky rozkládajícími se zejména severovýchodním směrem až pod kopec Špičák v rozloze přibližně 50 ha. Školní statek byl součástí školy do roku 1957. Už v průběhu šedesátých let byla po rekonstrukci budova na první pohled uniformější. Prostředí kolem budovy se však začalo výrazně měnit začátkem sedmdesátých let. Nejdříve byla vybudována obchvatová komunikace města v severojižním směru, otevřená roku 1972 označená I/9, již od počátku tří proudá. Bylo zde z počátku experimentálně použito společného středního pruhu pro předjíždění pro oba směry. Přeložkou se ulehčilo provozu centrem od křižovatky u Ploučnice až na samotný konec Mariánské ulice, tehdy třídy Vítězství, kde se napojovala na původní komunikaci u staré vodárny. Na vždy tím odtud zmizela atmosféra poklidných luk za městem jak od školy tak i z míst posledního odpočinku obyvatel města. V sedmdesátých letech zmizela většina hospodářských budov a takřka všechny pozemky, které bylo nutno uvolnit počínající bytové výstavbě. Škole zbyla kromě vlastní budovy školy vlastně jen jedna další budova stojící bezprostředně za školou, kde je dnes prodejna nábytku. V letech 1987 - 1993 byl vybudován nový pavilon a tělocvičny, původní budova rekonstruována a bylo přidáno patro. Dnešní oficiální název školy od roku 1998 zní Střední odborná škola.

Tomu kdo to nepamatuje se dnes už ani nechce věřit, ža tato hranatá pixla v sobě ukrývá kdysi poměrně výstavnou budovu…

A protože jsem se nemohl rozhodnout, která z variant je vhodnější k uveřejnění, připojuji ještě druhou variantu s pohlednicí z desátých let a současný záběr ze stejného dne:

Ackerbauschule po roce 1910

Landes Ackerbauschule s Lužickou ulicí v roce 1928:

Ackerbauschule 1928

Budova Střední odborné školy 22.4.2007:

Odborná škola 2007

A protože mi pan J. Topinka zapůjčil tento snímek, přidávám i ten. Pořízen byl 20.6.1979 z trochu větší vzdálenosti a s fotoaparátem více doprava:

Zemědělská škola 1979

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.