Domů

Ze starých pohlednic

Stvolínky Tisk
Sobota, 24 Listopad 2018 19:42

Jak je z dochovaných negativů zřejmé, Stvolínky bývaly oblíbeným cílem fotografa Schwarze na jeho toulkách po okolí. Dnes již nezjistíme, zda jezdil přímo za někým, ale věřím, že se s místními znal, nebo se dokázal seznámit. Zcela určitě si minimálně museli Schwarzovi od někoho půjčit koně, které také velice často fotografoval i se členy rodiny v sedle. Ostatně o zvířata se pan Schwarz evidentně zajímal. Svědčí o tom dochované snímky takřka katalogových parametrů zvířectva hospodářského, ale například i soubory snímků z výletů do ZOO v Drážďanech, která byla otevřená již v roce 1861.

Cesta do Stvolínek byla podnikána zřejmě nejčastěji vlakem. A ve Stvolínkách od kouzelného malého nádražíčka k obci vede pěšina v polích a vedla již v roce 1913, tehdy skoro čerstvě, neboť trať zde byla jen něco málo přes deset let. Významným bodem této pěšiny je mostek přes klikatící se Bobří potok. A právě toto místo je zachyceno na jednom ze snímků se stvolíneckým kostelem v pozadí a mužem na mostku (do obličeje není příliš vidět, tak nelze jasně potvrdit mou doměnku, že je to sám Julius Schwarz):

Drum 1913

Na tato místa jsem se vypravil také a pokusil je zachytit obdobně. Pěšina je již vyasfaltovaná, mostky pevnější a louky zarostlejší. Díky tomu je vidět v pozadí jen vršek kostelní věže. Stav ke dni 20. října 2018:

Stvolínky 2018

Pohled na Stvolínky ze svahu pod Ronovem:

Drum 1913

Opačný pohled k Ronovu se Stvolíneckými mostky v roce 1913:

Drum 1913 Drum 1913

A ještě pohled na Ronov ze středu obce z výletu 1913:

Drum 1913

Na následujícím snímku kostel a zámek zakrývá velká budova hostince, kde byla zároveň radnice, která dnes již neexistuje. Nájemcem hostince byl před válkou Otto Schiffner a byl jedním ze tří v obci. Kromě nich byl v obci špitál, škola a poštovní úřad. V roce 1935 měly Stvolínky (německy Drum) celkem 104 domů.

Drum 1913


Další jsou snímky zachycující zámek a přilehlý hospodářský dvůr se zvířectvem:

Drum 1913

Drum

Drum

Na počátku 20. století také byl ve zcela jiném stavu i přilehlý zámecký park, jak dokládají následující snímky. Kdesi byl i mostek přes vodu, ten nevím, zda byl v parku, ale hodí se mi sem rozměrově. Všechny snímky pocházejí dle popisu z roku 1913:

Drum 1913 Drum 1913

Drum 1913

Drum 1913

A ještě přidám snímek z okolí a zase s Ronovem v pozadí. Pravděpodobně se jedná o výlet na koních. Místo vůbec netuším kde je. Ale třeba někdo znalý pozná ten dominantní strom v krajině, pokud tedy alespoň on přečkal do dnešních dnů. Dnes by tak byl o sto let starší.

Drum 1913

Publikované snímky pocházejí ze dvou zdrojů, z nichž ty moje nejsou bohužel úplně kvalitně naskenované, ale pro tyto účely myslím postačí. Snímky s vodotiskem „vzorek” mi poskytl Honza Polák, který je současně nabízí případným zájemcům ve formě kvalitního skenu i s možností retuše vad negativu.

Stvolínky jsou zde- mapa.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.