Domů
českolipské proměny v obrázcích Tisk
Pondělí, 04 Únor 2008 11:59

znak 1899Vítám Vás na stránkách amatérského historikozpytce, sběratele pohlednic a amatérského fotografa, publikujícího převážně profesionální historické snímky použité na pohlednicích našich pradědů a dědů, případně babiček a prababiček, doplněné svými současnými snímky. Stránky jsou věnovány především České Lípě a jejím proměnám. Vzhled a forma stránek je již vcelku ustálená, ale obsah by měl přibývat postupně. Stejně jak se tomu děje od 19. 4. 2007, kdy byla tato doména registrována a stránky o několik málo dnů později zprovozněny. Pokud budete mít jakoukoli připomínku, výtku či budete mít prostě jen potřebu mi cokoli sdělit, slouží k tomuto účelu bratrská FB stránka dostupná v horní liště pod odkazem Diskuse. Ale protože ne každý může takto přispět a já jsem upřímně rád za každou Vaši poznámku, využijte prosím ke vzkazům případně mého mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .  Zároveň všem návštěvníkům těchto stránek přeji mnoho zajímavých zážitků při objevování místní historie. A to zejména při pohledu do staré tváře našeho zajímavého města, kterémužto zde nastavuji zrcadlo ve světle dnešních dnů. Tak tedy přeji i ostrý obraz. Lze tyto stránky chápat i jako vybídnutí k procházce městem, nikoli v chvatu běžného dne, ale s pohledem turisty, který je zde prvně. Možná se budete podivovat nad tím, čeho všeho si člověk za mnoho let možná ani nevšiml, či příliš nevnímal. Nuž tedy příjemnou procházku. A proč německý název? Vysvětluji v úvodníku či podtitulem: „České město s německy psanými dějinami.”

 

Co je na stránkách nového:

Asi nejmladší vzpomínkovou fotografií je jedna z Jeřábkova náměstí z března 1993 před tamními demolicemi. Doplněno 2. 5. 2021.

- V neděli 18. dubna 2021 jsem doplňoval nově získané snímky do kapitol Havlíčkova ulice, Průmyslovka, Mikulášská ulice a ulice Roháče z Dubé. Vesměs se jedná o snímky z roku 1974 před zahájením demolic před výstavbou sídliště Střed I. Za poskytnutí sníků patří díky paní Jarošové.

- Dne 14. března 2021 jsem pohled do Sokolské ulice a 3 snímky ke snesení mostu císařovny Alžběty.

- Před Vánoci roku covidového, léta Páně 2020 doplňuji jeden pohled přes střechy na náměstí Škroupovo, dříve Školní, Máselné či také Tržní. Taktéž jeden snímek do kapitoly Mostecká.

- Na konci listopadu jsem doplnil do kapitoly Holý vrch pohled od jihovýchodu z doby, kdy byl Holý vrch ještě holý.

- Ke státnímu svátku vzniku republiky jsem doplnil jeden pohled z roku 1911 na budovu hostince U vévody zákupského, doplněný pochopitelně snímkem současným.

- V neděli 25. října jsem doplnil fotografie do kapitoly o jednom vyhlášeném hostinci, dnes už ani stavebně neexistujícím. Býval vedle pivovaru s názvem U Štýrského hradce.

- V zápětí 13. října jsem doplnil další kapitolu dvěma páry snímků. Kapitolu Celkových pohledů jsem rozšířil o dva pohledy ze střechy věžáku v ulici Roháče z Dubé. Starší snímky jsou samozřejmě poměrně nové, jsou z roku 1981. A ty novější o 30 let později.

- V neděli 11. října jsem doplnil drobnost, pohled na kostel v Mariánské ulici a původně gymnázium naproti přes střechy od jihu. V kapitole Mariánský kostel. Nový záběr je z jiného úhlu, z věže radnice. Původní by asi ani nebyl tak vypovídající, protože v těch místech pod ním dnes stojí panelový dům.

- Po delší době aktivity pouze na Obličejové knize (FB) jsem sáhl do starších zásob a doplnil jsem západní stranu náměstí o detaily dvou domů.

-O víkendu 24. května 2020 jsem rozšířil kapitolu Richterhof o několik unikátních snímků. Ne všechny jde publikovat se srovnáním, ale i ta se tam najdou.

- Dne 21. dubna nazrál čas na doplnění kapitoly o několik obrázků z různých období a dokonce i z doby nedávno minulé v kapitole Majdalenka - kostel sv. Maří Magdaleny.

- Doba karanténí vybízí k úklidům a tak jsem zúročil snímky z roku 2014 se zachyceným severním koncem ulice Sokolské. Dobový snímek je sice „jen” z roku 1993, ale velká změna po zhruba 20 letech to je.

 

Výzva: Máte snímky z České Lípy z jakéhokoli období? Třebas i z rodiného alba, kde je alespoň částečně zachycena část města, nebo nějaký detail? Dovoluji si Vás oslovit se žádostí o spolupráci. Pokud někdo vlastníte takové starší fotografie, zejména z doby poválečné a třeba i jen z let osmdesátých, případně jiné zajímavé dokumenty vztahující se k České Lípě a byl by jste ochoten se o tyto materiály podělit s ostatními na těchto stránkách, budu potěšen nabídkou zápůjčky, možností nahlédnutí či jakýmkoli zaslaným naskenovaným snímkem, dokumentem nebo nějakou rozličnou drobností.

 

Některé vydané knihy s místní tématikou stále v prodeji:

Českolipské skoky časem je kniha o České Lípě založená na srovnávacích fotografiích s kraťounkým popiskem. Snažil jsem se vybrat snímky, které nejsou na těchto stránkách, aby to bylo zase něco nového. A fotografové z H-studia odvedli opravdu dobrou práci. K dostání je kniha opět na městském infocentru a v knihkupectvích.

Pohostinná Česká Lípa - kniha o 124 stranách se 130 obrázky mapující českolipské hostince do roku 1945 je od konce roku 2011 stále ještě v prodeji v Městském informačním centru na náměstí čp. 2.


V roce 2018 vyšla velká kniha o historii České Lípy. Její název je Česká Lípa, město na Ploučnici. Cenu stanovila rada města, na 1900,- Kč. Formát knihy je větší než A4, i počet stran, obrazových příloh a nakonec i množství informací snad každého překvapí, minimálně trochu, nebo i více. Při zvoleném formátu, tedy rozměrech, je celkový počet stran 608. Toto celé dává výslednou hmotnost 3910 gramů. Již dnes tedy s předstihem lze říci, že kniha bude mít svou nezanedbatelnou váhu v každé knihivně jejíž bude součástí. A protože jsem se tak trochu na knize také podílel, doufám, že se čtenářů bude líbit co nejvíce. Snad ještě prozradím, že obsahově se na textech podílelo celkem 14 autorů doplněných o 3 odborné konzultanty ve 41 kapitolách.
Tak jsem to zprvu uváděl a v průběhu roku 2020 se kniha doprodala, což je pro tvůrce věřte asi největší úspěch i vzhledem k ceně. Děkujeme za přízeň a snad i další počiny budou úspěšné.

 
Copyright © 2021 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.